Zadzwoń lub napisz:
+48 58 520 43 86 office@seneka.net.pl

O nas

O nas

Kancelaria „Seneka” to firma od blisko 15 lat dynamicznie rozwijająca się na rynku usług prawniczych. Kompleksowe usługi dla podmiotów polskich i zagranicznych, korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych są wyznacznikiem naszego sukcesu.

Naszą filozofią jest budowanie stałej i partnerskiej relacji z klientem. Jesteśmy do ich dyspozycji. Pragniemy pomagać w budowaniu ich sukcesów. Klienci, którzy są z nami nieprzerwanie od wielu lat uniknęli wielu przeszkód, które stanęły na drodze ich rozwoju.

W 2009 roku Tuv Nord przyznał Kancelarii certyfikat jakości w zarządzaniu ISO 9001, który pozwolił na wdrożenie procedur ciągłości obsługi klienta, bezpieczeństwa, dostępu i przechowywania informacji elektronicznych. Nieodłączną częścią procedur są również regulacje związane z wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) niezbędne do świadczenia usług , z którymi związane są działania przy udziale znacznej ilości osób w pojedynczym lub wielu zleceniach. Jesteśmy gotowi do zapewnienia poufności całej korespondencji pomiędzy nami a klientem na płaszczyźnie elektronicznej i dokumentowej.

Cykliczne audyty wewnętrzne Kancelarii oraz jej klientów stale odnawiają uprawnienia do wykonywania usług outsourcingowych dla instytucji finansowych podlegających nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Kancelaria jako podmiot świadczący usługi prawnicze dla podmiotów zagranicznych oraz w języku angielskim jest członkiem International Bar Association (IBA) z siedzibą w Londynie.

Zespół

 

Alexander Skrzypiński

Radca prawny, właściciel Kancelarii

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, W latach 1994-1995 Asystent Stażysta i Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego. W latach 2007-2010 wpisany na listę syndyków masy upadłości. Od 1995 r nieprzerwanie pełni funkcję członków władz statutowych spółek kapitałowych (m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.; Helper Sp. z o.o., Inwesta Solution Sp. z o.o., Ekotronik Sp. z o.o.; HCM Sp. z o.o.; Techkon Warszawa Sp. z o.o.) . Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego związanego z lokalizacją inwestycji o przeznaczeniu telekomunikacyjnym, handlowym- średnio i wielkopowierzchniowym oraz liniowym. Jednocześnie prowadzi praktykę z obszaru upadłości i restrukturyzacji majątku oraz prawa rodzinnego, w tym procesowego i pozaprocesowego.

M: 509 087 370
T: 58 340 67 76
@: a.skrzypinski@seneka.net.pl

Artur Malinowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Z Kancelarią Prawna Seneka w Gdańsku jest związany od 2011 roku. Posiada doświadczenie w prawie i postępowaniu cywilnym oraz prawie finansowym i bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z udziałem podmiotów finansowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących restrukturyzacji i optymalizacji zadłużenia oraz w odzyskiwaniu należności zainwestowanych w tzw. polisolokaty a także postępowaniach związanych z kredytami udzielonymi we frankach szwajcarskich.

M: 501 121 039
T: 58 340 67 71
@: a.malinowski@seneka.net.pl

Łukasz Gański

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku wpisany na listę adwokatów. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie handlowym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w szczególności związanym z prawem handlowym, cywilnym, budowlanym i zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w tym także w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

T: 58 340 67 76
@: office@seneka.net.pl

Joanna Klasa

Aplikant radcowski, młodszy asystent prawny
 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Z Kancelarią Prawną „Seneka” związana od 2018 r. Aplikanta radcowska III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego. W trakcie studiów odbywała praktyki zawodowe w Kancelariach Radców Prawnych, gdzie zdobywała doświadczenie między innymi w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy.

M: 509 087 369
T: 58 340 67 73
@: j.klasa@seneka.net.pl

Anna Sularz

Aplikant radcowski, starszy asystent prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, tytuł magistra prawa w 2015 r. Z  Kancelarią Prawną „Seneka” związana od 2014 r. Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2015 r., W okresie studiów zdobywała doświadczenie w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Specjalizuje się w prawie oświatowym, rodzinnym i opiekuńczym oraz roszczeniach wynikających z umów między przedsiębiorcami. Posiada doświadczenie w zakresie:

  • obsługi prawnej przedsiębiorców oraz placówek oświatowych,
  • postępowań upadłościowych osób fizycznych zarówno prowadzących jak i nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • windykacji należności,
  • reprezentacji Klientów przed sądami w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz spraw rodzinnych,
  • interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz praktycznym zastosowaniem instytucji kary umownej w obrocie gospodarczym i dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Interesuje się kinem francuskim i turystyką biegową.

M: 790 888 400
T: 58 340 67 74
@: a.sularz@seneka.net.pl

Beata Michałowska

Manager

Absolwentka Wydziału Zarządzania Finansami Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Z Kancelarią Prawną Seneka związana jest od 2008 r. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO. Koordynator biura Kancelarii w zakresie kontaktów  i utrzymania ciągłości obsługi klientów.

M: 502 239 177
T: 58 340 67 76
@: b.michalowska@seneka.net.pl