Audyt i compliance

Regulacje prawne obowiązujące w polskim porządku prawnym nakładają na przedsiębiorców liczne obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do ich prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W trosce o dobro Klientów, zespół naszej Kancelarii udzieli kompleksowej pomocy w zakresie ich bezpieczeństwa prawnego w przedsiębiorstwie. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu, dokonamy oceny prawnej i wewnętrznej kontroli przedsiębiorstw pozwalającej na wykrycie potencjalnego ryzyka na poszczególnych płaszczyznach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Ponadto oferujemy przeprowadzenie audytów prawnych oraz oceny potencjalnych kontrahentów Klienta, wskazując na ewentualne ryzyka w tym obszarze oraz wskazując rozwiązania, które mają na celu zminimalizować te ryzyka.

Udzielimy ponadto zaleceń oraz rekomendacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstw naszych Klientów w przyszłości.

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter