Hospitality

Zespół Kancelarii SENEKA specjalizuje się w dziedzinie hospitality, stanowiącej dziedzinę prawa nieodłącznie związaną z branżą hotelarską oraz turystyczną. Nasz zespół oferuje pomoc w zakresie działań zmierzających do przygotowania inwestycji hotelowej oraz wsparcia podczas negocjacji warunków umów zawieranych z potencjalnymi kontrahentami.

Nasi prawnicy dążą do zapewniania Klientom powiązanym z branżą hospitality odpowiednich rozwiązań prawnych, prawnego zabezpieczenia Klientów podczas dokonywania czynności związanych z branżą Hospitality, a także ochrony takim podmiotom w celu ograniczenia wszelkich sporów związanych z odpowiedzialnością hotelarską i inwestycyjną.

Ponadto prawnicy z naszej Kancelarii udzielą kompleksowej pomocy Klientom w zakresie przetwarzania danych osobowych gościa hotelowego w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter