Spory pozasądowe i sądowe

Kancelaria SENEKA udziela profesjonalnej pomocy prawnej związanej z reprezentacją Klientów (przedsiębiorców oraz osób fizycznych) zarówno w postępowaniach sądowych procesowych –  cywilnych, karnych, gospodarczych, pracowniczych oraz administracyjnych, jak i w postępowaniach nieprocesowych (spadkowych, wieczystoksięgowych czy rodzinnych). Nasz doświadczony zespół dokona oceny opłacalności udziału Klienta w sporze sądowym w celu zminimalizowania ryzyka, jakie niesie za sobą proces sądowy oraz zwiększenia prawdopodobieństwa pomyślnego wyniku prowadzonych postępowań.

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter