UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Fundusz Alimentacyjny może przejąć świadczenia alimentacyjne

Jakie konsekwencje dla dzieci pociąga za sobą ogłoszenie upadłości rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, Fundusz Alimentacyjny na wniosek uprawnionego może przejąć obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017r., sygn. I SA/Wa1355/16 Więcej na: http://www.rp.pl/Rodzina/302179986-Gdy-rodzic-oglosi-upadlosc-alimenty-placi-fundusz.html#ap-1

Jakie konsekwencje dla dzieci pociąga za sobą ogłoszenie upadłości rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów?

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, Fundusz Alimentacyjny na wniosek uprawnionego może przejąć obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017r., sygn. I SA/Wa1355/16

Więcej na: http://www.rp.pl/Rodzina/302179986-Gdy-rodzic-oglosi-upadlosc-alimenty-placi-fundusz.html#ap-1

Facebook
Facebook
Twitter