O zespole

Kancelaria Prawna Seneka

Kancelaria „Seneka” to firma od blisko 15 lat dynamicznie rozwijająca się na rynku usług prawniczych. Kompleksowe usługi dla podmiotów polskich i zagranicznych, korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych są wyznacznikiem naszego sukcesu.

Naszą filozofią jest budowanie stałej i partnerskiej relacji z klientem. Jesteśmy do ich dyspozycji. Pragniemy pomagać w budowaniu ich sukcesów. Klienci, którzy są z nami nieprzerwanie od wielu lat uniknęli wielu przeszkód, które stanęły na drodze ich rozwoju.

W 2009 roku Tuv Nord przyznał Kancelarii certyfikat jakości w zarządzaniu ISO 9001, który pozwolił na wdrożenie procedur ciągłości obsługi klienta, bezpieczeństwa, dostępu i przechowywania informacji elektronicznych. Nieodłączną częścią procedur są również regulacje związane z wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) niezbędne do świadczenia usług , z którymi związane są działania przy udziale znacznej ilości osób w pojedynczym lub wielu zleceniach. Jesteśmy gotowi do zapewnienia poufności całej korespondencji pomiędzy nami a klientem na płaszczyźnie elektronicznej i dokumentowej.

Cykliczne audyty wewnętrzne Kancelarii oraz jej klientów stale odnawiają uprawnienia do wykonywania usług outsourcingowych dla instytucji finansowych podlegających nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Kancelaria jako podmiot świadczący usługi prawnicze dla podmiotów zagranicznych oraz w języku angielskim jest członkiem International Bar Association (IBA) z siedzibą w Londynie.

Zespół:

Alexander Skrzypiński

Alexander Skrzypiński

Radca prawny, właściciel Kancelarii

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, W latach 1994-1995 Asystent Stażysta i Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego. W latach 2007-2010 wpisany na listę syndyków masy upadłości. Od 1995 r nieprzerwanie pełni funkcję członków władz statutowych spółek kapitałowych (m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.; Helper Sp. z o.o., Inwesta Solution Sp. z o.o., Ekotronik Sp. z o.o.; HCM Sp. z o.o.; Techkon Warszawa Sp. z o.o.) . Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego związanego z lokalizacją inwestycji o przeznaczeniu telekomunikacyjnym, handlowym- średnio i wielkopowierzchniowym oraz liniowym. Jednocześnie prowadzi praktykę z obszaru upadłości i restrukturyzacji majątku oraz prawa rodzinnego, w tym procesowego i pozaprocesowego.

M: 509 087 370
T: 58 340 67 76
@: a.skrzypinski@seneka.net.pl


 

Łukasz Gański

Łukasz Gański

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku wpisany na listę adwokatów. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie handlowym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w szczególności związanym z prawem handlowym, cywilnym, budowlanym i zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w tym także w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

T: 58 340 67 76
@: office@seneka.net.plAnna Sularz
Anna Sularz

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, tytuł magistra prawa w 2015 r. Z  Kancelarią Prawną „Seneka” związana od 2014 r. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2018 r. W 2019 r. wpisana na listę radców prawnych. W okresie studiów zdobywała doświadczenie w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców  oraz prawie oświatowym

Posiada doświadczenie w zakresie:

  • przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki oraz alternatywnych metod – w szczególności wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki,
  • prawnych metod ochrony majątku przedsiębiorców,
  • umów w obrocie gospodarczym,
  • postępowań upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • restrukturyzacji zadłużenia,
  • wsparcia prawnego placówek oświatowych, w szczególności w postępowaniach kontrolnych związanych z dotacją oświatową,
  • reprezentacji przedsiębiorców w procesach sądowych.

Początkująca triathlonistka, biegaczka – amatorka.

M: 790 888 400
T: 58 340 67 74
@: a.sularz@seneka.net.pl


 
Adam Zelent

Radca prawny
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Olsztynie. Specjalizuje się w sporach z instytucjami bankowymi, w tym problematyką kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, a także w prawie pracy oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym. Od 2020 r. stały współpracownik Kancelarii Prawnej “Seneka” w Gdańsku.

M: 501 121 039
T: 58 340 67 71
@: a.zelent@seneka.net.pl


 

Jacek Niewęgłowski

Radca prawny
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych), a także w prawie nowych technologii oraz szeroko rozumianym prawie mieszkaniowym. Od 2009 r. stały współpracownik Kancelarii Prawnej “Seneka” w Warszawie.

@: office@seneka.net.pl


Beata Michałowska

Manager

Absolwentka Wydziału Zarządzania Finansami Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Z Kancelarią Prawną Seneka związana jest od 2008 r. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO. Koordynator biura Kancelarii w zakresie kontaktów  i utrzymania ciągłości obsługi klientów.

M: 502 239 177
T: 58 340 67 76
@: b.michalowska@seneka.net.pl

 

Facebook
Facebook
Twitter