UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

O zespole

O KANCELARII

W 2009 roku Tuv Nord przyznał Kancelarii certyfikat jakości w zarządzaniu ISO 9001, który pozwolił na wdrożenie procedur ciągłości obsługi klienta, bezpieczeństwa, dostępu i przechowywania informacji elektronicznych. Nieodłączną częścią procedur są również regulacje związane z wymaganiami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) niezbędne do świadczenia usług , z którymi związane są działania przy udziale znacznej ilości osób w pojedynczym lub wielu zleceniach. Jesteśmy gotowi do zapewnienia poufności całej korespondencji pomiędzy nami a klientem na płaszczyźnie elektronicznej i dokumentowej.

Cykliczne audyty wewnętrzne Kancelarii oraz jej klientów stale odnawiają uprawnienia do wykonywania usług outsourcingowych dla instytucji finansowych podlegających nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Kancelaria jako podmiot świadczący usługi prawnicze dla podmiotów zagranicznych oraz w języku angielskim jest członkiem International Bar Association (IBA) z siedzibą w Londynie.

Kancelaria „Seneka” to firma od blisko 17 lat dynamicznie rozwijająca się na rynku usług prawniczych. Kompleksowe usługi dla podmiotów polskich i zagranicznych, korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych są wyznacznikiem naszego sukcesu.

Naszą filozofią jest budowanie stałej i partnerskiej relacji z klientem. Jesteśmy do ich dyspozycji. Pragniemy pomagać w budowaniu ich sukcesów. Klienci, którzy są z nami nieprzerwanie od wielu lat uniknęli wielu przeszkód, które stanęły na drodze ich rozwoju.

17 LAT
DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
10000
ROZWIĄZANYCH SPRAW

KOMPLEKSOWE WSPARCIE

DOŚWIADCZONA KADRA PRACOWNIKÓW

NIEUSTANNY ROZWÓJ

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

Poznaj nasz zespół

Alexander Skrzypiński

Radca prawny, właściciel Kancelarii

PL

ENG

KONTAKT

509 087 370

58 340 67 76

a.skrzypinski@seneka.net.pl

Założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, W latach 1994-1995 Asystent Stażysta i Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego. W latach 2007-2010 wpisany na listę syndyków masy upadłości. Od 1995 r nieprzerwanie pełni funkcję członków władz statutowych spółek kapitałowych (m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.; Helper Sp. z o.o., Inwesta Solution Sp. z o.o., Ekotronik Sp. z o.o.; HCM Sp. z o.o.; Techkon Warszawa Sp. z o.o.) . Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego związanego z lokalizacją inwestycji o przeznaczeniu telekomunikacyjnym, handlowym- średnio i wielkopowierzchniowym oraz liniowym. Jednocześnie prowadzi praktykę z obszaru upadłości i restrukturyzacji majątku oraz prawa rodzinnego, w tym procesowego i pozaprocesowego.

Anna Sularz

Radca prawny

PL

ENG

KONTAKT

790 888 400

58 340 67 74

a.sularz@seneka.net.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, tytuł magistra prawa w 2015 r. Z  Kancelarią Prawną „Seneka” związana od 2014 r. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2018 r. W 2019 r. wpisana na listę radców prawnych. W okresie studiów zdobywała doświadczenie w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców  oraz prawie oświatowym Posiada doświadczenie w zakresie: przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki oraz alternatywnych metod – w szczególności wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki, prawnych metod ochrony majątku przedsiębiorców, umów w obrocie gospodarczym, postępowań upadłościowych przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, restrukturyzacji zadłużenia, wsparcia prawnego placówek oświatowych, w szczególności w postępowaniach kontrolnych związanych z dotacją oświatową, reprezentacji przedsiębiorców w procesach sądowych. Początkująca triathlonistka, biegaczka – amatorka.

Adam Zelent

Radca prawny

PL

ENG

KONTAKT

501 121 039

58 340 67 71

a.zelent@seneka.net.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Olsztynie. Specjalizuje się w sporach z instytucjami bankowymi, w tym problematyką kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, a także w prawie pracy oraz szeroko rozumianym prawie cywilnym. Od 2020 r. stały współpracownik Kancelarii Prawnej “Seneka” w Gdańsku.

Jacek Niewęgłowski

Radca prawny

PL

ENG

KONTAKT

58 340 67 76

kontakt@kancelariaseneka.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych), a także w prawie nowych technologii oraz szeroko rozumianym prawie mieszkaniowym. Od 2009 r. stały współpracownik Kancelarii Prawnej “Seneka” w Warszawie.

Łukasz Gański

Adwokat

PL

ENG

KONTAKT

58 340 67 76

kontakt@kancelariaseneka.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku wpisany na listę adwokatów. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie handlowym, obsłudze korporacyjnej, doradztwie prawnym w szczególności związanym z prawem handlowym, cywilnym, budowlanym i zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w tym także w zakresie prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Anna Leśnik

Radca prawny

PL

ENG

KONTAKT

58 340 67 76

kontakt@kancelariaseneka.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2013 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Od października 2019 r. jest doktorantką w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł rozprawy doktorskiej to: “Sytuacja prawna dłużnika posługującego się innymi osobami przy wykonywaniu umowy”. Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie:prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa odszkodowań (m.in. uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej, innych szkód na osobie i mieniu), windykacji należności, prawa gospodarczego, prawa karnego (m.in. uzyskiwanie odszkodowań za niesłuszne skazanie).

Anna Landowska

Prawnik

PL

ENG

KONTAKT

790 888 200

58 340 67 76

a.landowska@seneka.net.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Z Kancelarią „Seneka” współpracuje od 2020 r.  Doświadczenie zdobywała w trójmiejskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa podatkowego. W szczególności w: doradztwie prawnym związanym z tworzeniem korzystnych rozwiązań podatkowych dla spółek kapitałowych i osobowych; prawie handlowym oraz zagadnieniach obrotu gospodarczego; zakresie występowania przed organami skarbowymi oraz karno-skarbowymi, w tym przed Dyrektorem Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej i Kontroli Skarbowej. Jest świetnym fachowcem w zakresie postępowań podatkowych rozpatrywanych przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Ponadto  interesuje się zagadnieniami prawa wekslowego, w szczególności zagadnieniami związanymi z unieważnieniem weksli; Członkini Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, miłośniczka strzelectwa sportowego, kolekcjonerka XVI- XX wiecznych weksli.

Beata Michałowska

Manager

PL

ENG

KONTAKT

502 239 177

58 340 67 76

b.michalowska@seneka.net.pl

Absolwentka Wydziału Zarządzania Finansami Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Z Kancelarią Prawną Seneka związana jest od 2008 r. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO. Koordynator biura Kancelarii w zakresie kontaktów i utrzymania ciągłości obsługi klientów.

Mateusz Szymczyk

Asystent prawny

PL

ENG

KONTAKT

509 087 369

58 340 67 75

m.szymczyk@seneka.net.pl

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim, dążący do zostania adwokatem. Z kancelarią Seneka jest związany już od 2020 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu nowych klientów oraz ich ciągłym wsparciem, aż do zakończenia sprawy. Interesuje się prawem pod kątem procedury cywilnej oraz prawem bankowym. Z zainteresowania jest stałym biegaczem, miłośnikiem sportów wyczynowych oraz koneserem wina.

Facebook
Facebook
Twitter