UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość konsumencka

Ochrona przed egzekucją i oddłużenie

Pomoc w kontaktach z wierzycielami i syndykiem

Przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości

Reprezentacja w sądzie

Kredyty frankowe

Bezpłatna analiza umowy

Odfrankowienie (zwrot nadpłaconych rat)

Unieważnianie umów kredytów frankowych

Prawo spadkowe

Podatek od spadków i darowizn

Postępowanie spadkowe

Sądowy i polubowny podział spadku

Testament

Zachowek

Sprawy karne

Przygotowanie pism procesowych

Reprezentacja oskarżonych w sądzie

Reprezentacja pokrzywdzonych

Udział w czynnościach organów ścigania

Zwolnienie z aresztu, nadzór elektroniczny, nieumyślne spowodowanie śmierci, oszustwo, kradzież, przywłaszczenie…

Umowy

Analiza i opiniowanie umów

Negocjowanie warunków umowy

Sporządzanie projektów umów

Odszkodowania

Błędy medyczne

Niesłuszne pozbawienie wolności

Nieszczęśliwe upadki

Wypadki komunikacyjne

Wypadki przy pracy

Bezpieczny zakup nieruchomości

Analiza stanu prawnego (księgi wieczyste, hipoteki, obciążenia, rejestry gruntów i budynków, ograniczenia zabudowy)

Podział i rozgraniczenie nieruchomości

Reprezentacja w kontaktach z developerem

Wymeldowanie administracyjne (przymusowe) lokatorów

Zakup na rynku wtórnym

Rozwód i inne sprawy rodzinne

Alimenty na dzieci i małżonka

Kontakty i opieka nad dzieckiem

Mediacje rozwodowe

ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Przysposobienie

Rozwód i podział majątku

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy pracownicze

Reprezentacja pracowników przed sądem

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

Wsparcie w negocjacjach z pracodawcą

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Obecność na rozprawach i posiedzeniach

Postępowania w sprawach karnych, spadkowych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych za wyjątkiem celnych i skarbowych

Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, wniosków i odwołań

Windykacja i egzekucja komornicza

Egzekucyjna (komornicza) - Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji. Poszukiwanie majątku oraz wsparcie licytacji

Ochrona dłużnika przed komornikiem

Przedsądowa - Negocjacje ugód, plany spłaty, Sprzedaż długów

Reprezentowanie wierzyciela przed komornikiem sądowym

Sądowa - Uzyskiwanie zabezpieczenia majątku i tytułów egzekucyjnych

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter