Obszary wsparcia dla osób indywidualnych

Upadłość konsumencka

✔ Ochrona przed egzekucją i oddłużenie

✔ Pomoc w kontaktach z wierzycielami i syndykiem

✔ Przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości

✔ Reprezentacja w sądzie

Kredyty frankowe

✔ Bezpłatna analiza umowy

✔ Odfrankowienie (zwrot nadpłaconych rat)

✔ Unieważnianie umów kredytów frankowych

Spadek Testament i Zachowek

✔ Podatek od spadków i darowizn

✔ Postępowanie spadkowe

✔ Sądowy i polubowny podział spadku

✔ Testament

✔ Zachowek

Sprawy karne

✔ Przygotowanie pism procesowych

✔ Reprezentacja oskarżonych w sądzie

✔ Reprezentacja pokrzywdzonych

✔ Udział w czynnościach organów ścigania

✔ Zwolnienie z aresztu, nadzór elektroniczny, nieumyślne spowodowanie śmierci, oszustwo, kradzież, przywłaszczenie…

Umowy

✔ Analiza i opiniowanie umów

✔ Negocjowanie warunków umowy

✔ Sporządzanie projektów umów

Odszkodowania

✔ Błędy medyczne

✔ Niesłuszne pozbawienie wolności

✔ Nieszczęśliwe upadki

✔ Wypadki komunikacyjne

✔ Wypadki przy pracy

Bezpieczny zakup i sprzedaż nieruchomości

✔ Analiza stanu prawnego (księgi wieczyste, hipoteki, obciążenia, rejestry gruntów i budynków, ograniczenia zabudowy)

✔ Podział i rozgraniczenie nieruchomości

✔ Reprezentacja w kontaktach z developerem

✔ Wymeldowanie administracyjne (przymusowe) lokatorów

✔ Zakup na rynku wtórnym

Rozwody i sprawy rodzinne

✔ Alimenty na dzieci i małżonka

✔ Kontakty i opieka nad dzieckiem

✔ Mediacje rozwodowe

✔ ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

✔ Przysposobienie

✔ Rozwód i podział majątku

✔ Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy pracownicze

✔ Reprezentacja pracowników przed sądem

✔ Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy

✔ Wsparcie w negocjacjach z pracodawcą

Reprezentacja przed sądami i urzędami

✔ Obecność na rozprawach i posiedzeniach

✔ Postępowania w sprawach karnych, spadkowych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych za wyjątkiem celnych i skarbowych

✔ Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, wniosków i odwołań

Windykacja i egzekucja komornicza

✔ Egzekucyjna (komornicza) - Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji. Poszukiwanie majątku oraz wsparcie licytacji

✔ Ochrona dłużnika przed komornikiem

✔ Przedsądowa - Negocjacje ugód, plany spłaty, Sprzedaż długów

✔ Reprezentowanie wierzyciela przed komornikiem sądowym

✔ Sądowa - Uzyskiwanie zabezpieczenia majątku i tytułów egzekucyjnych

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy
Facebook
Facebook
Twitter