UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Sprawy pracownicze

Ustalenie stosunku pracy

Stosunek pracy jest sferą mogącą rodzić liczne konflikty na linii pracownik – pracodawca. Często dochodzi do sytuacji krzywdzących dla pracowników, zwłaszcza w kontekście warunków zatrudnienia, wypłaty wynagrodzenia za pracę, czasu pracy czy urlopów. Gruntowna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem pozwala nam walczyć o prawa pracowników, będących jeszcze cały czas słabszą stroną stosunku pracy. W swojej pracy kierujemy się interesem pracownika. Specyficzny okres pandemii stworzył kolejne pola regulacji prawnych, których praktyka stosowania nie została jeszcze ukształtowana. Niemniej jednak w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem pozostały dotychczasowe obszary sporów takich jak mobbing czy praca na tzw. umowach śmieciowych (faktycznie stosunek pracy). Sprawy sądowe z pewnością przez długi czas będą jeszcze płaszczyzną sporów, w których reprezentujemy pracownika. Ustalenie stosunku pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej umowy, zwykle cywilnoprawnej, możliwe jest gdy warunki w jakich świadczy pracę odpowiadają stosunkowi pracy. Ustalenie stosunku pracy wymaga wytoczenia powództwa przed sądem rejonowym.

Rodzaje spraw

Mobbing i dyskryminacja

Odwołanie od wypowiedzenia

Pomoc organizacjom związkowym

Mediacje i negocjacje z pracodawcami

Ustalenie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy

Reprezentacja w sprawach z ZUS

Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

Sprawy sądowe

Wypadki w pracy

Dochodzenie należności od pracodawcy

Łamanie praw pracowniczych

Instytucją zobowiązaną do nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy. W rzeczywistości organ ten nie posiada dostatecznego katalogu kar oraz ilości kadr, które zapewniłyby odpowiednią ochronę pracownika. Pomimo nakładanych mandatów i grzywien do 30 000 złotych oraz kierowania spraw do sądu proceder łamania prawa pracy nadal istnieje w szerokim zakresie. Kancelaria Prawna Seneka gotowa jest reprezentować pracowników (w sprawach grupowych i jednoosobowych) zarówno w negocjacjach z pracodawcami jaki w sporach sądowych. Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z organizacjami związkowymi istniejącym na terenie dane zakładu pracy, które poprą postulaty załogi. Jesteśmy przekonani, iż obsługa prawna profesjonalnego prawnika pomoże wyrównać pozycje negocjacyjną na linii pracodawca-pracownik.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter