Sprawy pracownicze

Stosunek pracy jest sferą mogącą rodzić liczne konflikty na linii pracownik – pracodawca. Często dochodzi do sytuacji krzywdzących dla pracowników, zwłaszcza w kontekście warunków zatrudnienia, wypłaty wynagrodzenia za pracę, czasu pracy czy urlopów. Gruntowna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem pozwala nam walczyć o prawa pracowników, będącymi słabszą stroną stosunku pracy.

Wyspecjalizowany Zespół Kancelarii Prawnej SENEKA oferuje w tym zakresie pomoc prawną m. in. poprzez:

  • reprezentację pracowników przed sądem;
  • rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy;
  • wsparcie w negocjacjach z pracodawcą.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter