UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość, likwidacja, rozwiązanie spółki

Likwidacja przedsiębiorstwa

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (m.in. majątku, zobowiązań, formy działalności)

RODO (ochrona danych osobowych)

Analiza zabezpieczeń danych osobowych do istniejących zagrożeń

Przygotowanie procedur i dokumentacji

Szkolenia pracowników

Wdrożenie RODO

Weryfikacja obszaru danych pod kątem wdrażania RODO

Rejestracja i przekształcenia przedsiębiorstw

Analiza i ocena potrzeb formalnoprawnych przedsiębiorcy

Audyty prawne i due dilligence przedsiębiorstw

Likwidacja spółek

Rejestracja spółek i prowadzenie procesu przekształcenia spółki

Wsparcie przekształceń przedsiębiorstw w sądach, urzędach, rejestrach i ewidencjach

Oświata i szkolnictwo wyższe

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów wewnętrznych i zewnętrznych

Rejestracja i likwidacja szkół oraz uczelni

Reprezentacja w sądowych postępowaniach pracowniczych, cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych

Sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich, statutów oraz innych przepisów wewnętrznych

Wsparcie szkół i uczelni w trakcie kontroli administracyjnych

Windykacja i egzekucja

Egzekucyjna (komornicza) - Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji. Poszukiwanie majątku oraz wsparcie licytacji

Przedsądowa - Negocjacje ugód, plany spłaty, Sprzedaż długów

Sądowa - Uzyskiwanie zabezpieczenia majątku i tytułów egzekucyjnych

Umowy i kontrakty

Dochodzenie roszczeń z umów i kontraktów

Ocena ryzyka klauzul umownych

Opiniowanie i przygotowywanie kontraktów

Przygotowanie umów ramowych

Sprawy pracownicze

Reprezentacja pracodawców w sporach sądowych

Restrukturyzacje i zwolnienia grupowe

Wsparcie pracodawcy podczas kontroli administracyjnych

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Obecność na rozprawach i posiedzeniach

Postępowania w sprawach karnych, spadkowych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych za wyjątkiem celnych i skarbowych

Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, wniosków i odwołań

Przygotowanie inwestycji budowlanych

Arbitraż i spory sądowe

Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę (zakup, dzierżawa, najem)

Procedury administracyjne w tym wszelkie pozwolenia i uzgodnienia

Procedury planistyczne

Przygotowanie kontraktów i udział w negocjacjach z wykonawcami

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter