UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość i likwidacja

✔ Likwidacja przedsiębiorstwa

✔ Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym

✔ Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (m.in. majątku, zobowiązań, formy działalności)

RODO (ochrona danych osobowych)

✔ Analiza zabezpieczeń danych osobowych do istniejących zagrożeń

✔ Przygotowanie procedur i dokumentacji

✔ Szkolenia pracowników

✔ Wdrożenie RODO

✔ Weryfikacja obszaru danych pod kątem wdrażania RODO

Rejestracja i przekształcenia spółek i innych przedsiębiorstw

✔ Analiza i ocena potrzeb formalnoprawnych przedsiębiorcy

✔ Audyty prawne i due dilligence przedsiębiorstw

✔ Likwidacja spółek

✔ Rejestracja spółek i prowadzenie procesu przekształcenia spółki

✔ Wsparcie przekształceń przedsiębiorstw w sądach, urzędach, rejestrach i ewidencjach

Audyt i compliance

✔ Audyt prawny i ocena kontrahentów

✔ Bezpieczeństwo prawne w przedsiębiorstwie

✔ Ocena prawna i kontrola wewnętrzna

Oświata i szkolnictwo wyższe

✔ Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów wewnętrznych i zewnętrznych

✔ Rejestracja i likwidacja szkół oraz uczelni

✔ Reprezentacja w sądowych postępowaniach pracowniczych, cywilnych, rodzinnych, karnych i administracyjnych

✔ Sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich, statutów oraz innych przepisów wewnętrznych

✔ Wsparcie szkół i uczelni w trakcie kontroli administracyjnych

Windykacja i egzekucja

✔ Egzekucyjna (komornicza) - Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji. Poszukiwanie majątku oraz wsparcie licytacji

✔ Przedsądowa - Negocjacje ugód, plany spłaty, Sprzedaż długów

✔ Sądowa - Uzyskiwanie zabezpieczenia majątku i tytułów egzekucyjnych

Umowy i kontrakty

✔ Dochodzenie roszczeń z umów i kontraktów

✔ Ocena ryzyka klauzul umownych

✔ Opiniowanie i przygotowywanie kontraktów

✔ Przygotowanie umów ramowych

Spory pozasądowe i sądowe

✔ Ocena opłacalności udziału w sporze sądowym

✔ Reprezentacja w postępowaniach gospodarczych, pracowniczych, karnych i administracyjnych

✔ Udział w postępowaniach mediacyjnych

Hospitality

✔ Przygotowanie inwestycji hotelowej

✔ RODO w hotelu

✔ Wsparcie w negocjacjach

Spory pracownicze i mediacje

✔ Reprezentacja pracodawców w sporach sądowych

✔ Restrukturyzacje i zwolnienia grupowe

✔ Wsparcie pracodawcy podczas kontroli administracyjnych

Reprezentacja przed sądami i urzędami

✔ Obecność na rozprawach i posiedzeniach

✔ Postępowania w sprawach karnych, spadkowych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych za wyjątkiem celnych i skarbowych

✔ Sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, wniosków i odwołań

Przygotowanie Inwestycji budowlanych

✔ Arbitraż i spory sądowe

✔ Pozyskiwanie lokalizacji pod budowę (zakup, dzierżawa, najem)

✔ Procedury administracyjne w tym wszelkie pozwolenia i uzgodnienia

✔ Procedury planistyczne

✔ Przygotowanie kontraktów i udział w negocjacjach z wykonawcami

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska

58 340 67 76 | 790 888 200 | 790 888 400

kontakt@kancelariaseneka.pl
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

Facebook
Facebook
Twitter