UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Umowy i kontrakty

Ocena i negocjacje kontraktu

Weryfikacja treści umów w obrocie prawnym przy zawieraniu i wykonaniu kontraktów wymagających znacznego zaangażowania finansowego jest powszechna. Nie zawsze decydują się na to jednak przedsiębiorcy realizujący zadania o niewielkim zakresie. Warto zrobić to w każdym przypadku. Pozwala to uniknąć wielu kłopotów związanych z poważniejszymi problemami. Warto weryfikować wszelkie umowy przez prawnika. Najkorzystniejsze jest przygotowanie własnego projektu stanowiącego podstawę do zawarcia treści umowy najbardziej zbliżonej do warunków realizacji kontraktu dopasowanej do potrzeb naszego klienta. To znacznie efektywniejsze niż negocjowanie treści projektu przedstawionego przez drugą stronę umowy. Wdawanie się w spory sądowe nie jest częścią biznesu ale koniecznością; wtedy gdy nie ma możliwości rozwiązania sporu na drodze negocjacji. Prawnicy z zespołu Naszej Kancelarii Prawnej przygotowują, kompleksową analizę i rekomendację przedłożonych projektów kontraktów i umów, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Dbamy o zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy obowiązkami a uprawnieniami naszego klienta wynikających z treści kontraktu. Udzielamy pomocy we wszystkich kwestiach związanych z obowiązywaniem, negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Przede wszystkim przygotowujemy i negocjujemy w imieniu klienta treści wszelkich umów ramowych oraz umów o roboty budowlane. W razie potrzeby zapewniamy obsługę notarialną i podatkową.

Zakres usług

Przygotowanie projektów umów

Analiza sytuacji prawnej kontrahenta na tle jego uprawnień i obowiązków w stosunku do innych kontraktorów i subkontraktorów oraz podmiotów trzecich

Opiniowanie umów i przygotowanie projektów zmian zapisów do umowy

Negocjacje umów zadaniowych i ramowych

Mediacje

Nadzór nad wykonaniem umowy zgodnie z jej postanowieniami

Zapewnienie obsługi notarialnej i podatkowej

Współpraca z managementem w sprawach spornych

W przypadku powstania sporu co do zagadnień związanych z wykonaniem kontraktu lub obowiązków czy uprawnień wynikających z każdej umowy nasz Klient może liczyć na konsultacje wewnętrzne z managerem projektu lub inną osobą decyzyjną w celu porównania szans pozytywnego zakończenia sporu na drodze sądowej oraz kosztów z tym związanych. Naszym celem jest zabezpieczenie Klienta przed wdawaniem się w nieuzasadnione spory powstałe na tle nieprecyzyjnie ustalonych zapisów umownych, które generować mogą koszta nie przewidziane w biznesplanie projektu. Jesteśmy nie tylko prawnikami ale również pragmatykami. Przed wdaniem się w spór sądowy zawsze analizujemy korzyści i straty związane z powierzoną sprawą. Bierzemy czynny udział w spotkaniach naszego klienta z drugą stroną kontraktu zapewniając jej aktywne wsparcie.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter