Umowy i kontrakty

Zespół Kancelarii specjalizuje się w czynnościach związanych z redagowaniem, doradztwem oraz udziałem w negocjacjach zmierzających do osiągnięcia korzystnych dla naszego Klienta warunków umów i kontraktów w obrocie gospodarczym. Nasi prawnicy doradzają we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych i gospodarczych zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów warunków umów oraz kontraktów,
 • opinie prawne z zakresu wybranych postanowień umownych;
 • przygotowanie umów ramowych,
 • ocena ryzyka klauzul umownych,
 • dochodzenie roszczeń związanych z nieprawidłową realizacją postanowień umów oraz kontraktów,
 • zapewnienie obsługi notarialnej i podatkowej.

Nasi prawnicy zapewniają ponadto zabezpieczenie zawieranych przez Klienta umów, związanych m.in. z:

  • formami zabezpieczania transakcji,
  • analizą Ogólnych Warunków Umów oraz zapisów umownych pod kątem występowania niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
 • sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter