UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Możesz odzyskać prawo jazdy !!! Nawet jeżeli straciłeś je dożywotnio !!! Każdy zasługuje na szansę poprawy !!!

W dniu 4 czerwca 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obligatoryjne dożywotnie orzekanie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowców powtórnie skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest niezgodne z Konstytucją. Chodzi o środek karny, orzeczony przez Sąd w postępowaniu karnym na podstawie art. 42 § 3 Kodeksu karnego (dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów) w […]

Czytaj więcej

Getin Noble Bank w upadłości Zgłaszać wierzytelność ? Pozywać Bank? Czy jedno i drugie ?

            Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Mimo upływu niemalże roku, w sprawie upadłości Banku nie poczyniono wielkich postępów, co jest niewątpliwie złą wiadomością dla frankowiczów, którzy posiadają kredyty w GNB. Czy mimo wszystko warto nadal zgłaszać wierzytelność? A może pozwać Bank o ustalenie nieważności umowy? Na […]

Czytaj więcej

SPRAWY FRANKOWE – WYROKI BĘDĄ BARDZIEJ JEDNOLITE.

Ostatecznie Sąd Najwyższy wypowiedział się w większości zagadnień prawnych związanych z orzekaniem w sprawach unieważnienia umów kredytów walutowych. Przede wszystkim: Orzeczenie podjęte zostało w pełnym składzie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego; Orzeczenie podjęto w formie uchwały a nie wyroku; Uchwałą w przeciwieństwie do wyroków wpisywana jest do księgi zasad prawa; Uchwała wpisana do księgi zasad prawa […]

Czytaj więcej

Unieważnienie umowy – Wypowiedziany kredyt frankowy i licytacja nieruchomości

2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy. Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był […]

Czytaj więcej

Czy sześciolatka można przenieść („Cofnąć”) do zerówki z pierwszej klasy

Decydując się na zapisanie dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat, do pierwszej klasy szkoły podstawowej, rodzice często zakładają, że w razie, gdyby w trakcie roku szkolnego okazało się, że dziecko nie osiągnęło jeszcze odpowiedniej dojrzałości emocjonalnej, bądź nie odnajduje się w klasie, zawsze istnieje możliwość przeniesienia dziecka do tzw. „zerówki”.   Przepis […]

Czytaj więcej

TSUE po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach zapadłych w dniach 7, 11 i 14 grudnia 2023 r. po raz kolejny zajął stanowisko korzystne dla frankowiczów. Tym samym TSUE podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, która pozwala frankowiczom na uzyskanie korzystnych orzeczeń przed polskimi sądami. Poniżej prezentuje główne założenia grudniowego wyroku. Odsetki za opóźnienie za czas trwania procesu Przede […]

Czytaj więcej

Czy nadal warto zgłaszać wierzytelność przeciwko Getin Noble Bank w upadłości

Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Od tego dnia zaczął biec 30-dniowy termin do zgłoszenia wierzytelność względem GNB za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z tej możliwości skorzystali przede wszystkim frankowicze, którzy „biją się” z GNB o unieważnienie swoich umów i zwrot nadpłaconego kredytu frankwoego Czy po tej […]

Czytaj więcej

Upadłość Getin Banku !!! Jakie kroki MUSZĄ podjąć WSZYSCY frankowicze? (Również Ci, którzy nie pozywali banku i nie spłacili kredytu)

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Oznacza to następny krok w procesie upadłości i likwidacji GNB. Co więcej, ma to również duże znaczenie dla klientów GNB,którzy posiadają aktywne kredyty „frankowe”. W artykule tłumaczymy, co powinni zrobić frankowicze, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Co istotne, czynności te warto […]

Czytaj więcej

Frankowicze mają prawo do rekompensaty, banki bez prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął długo wyczekiwane stanowisko w sprawie rozliczenia nieważnej umowy kredytu frankowego. W sprawie C-520/21 TSUE wskazał, że: “Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego zawierającej nieuczciwe warunki za nieważną, konsumenci żądali od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter