UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Możliwość potrącenia wzajemnych roszczeń w sprawach frankowych przeciwko Getin Bank. Po nieważności warto walczyć o końca. Odfrankowienie daje możliwość potrącenia.

Dnia 30 września 2022 r. rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Przyczyną wszczęcia tego procesu była oczywiście zła sytuacja finansowa banku. Z perspektywy czasu największe, negatywne konsekwencje tego postępowania poniosą jednak frankowicze GNB. Ale czy kredytobiorcy GNB mają szanse na korzystne rozliczenie wzajemnych zobowiązań? Odpowiadamy w poniższym artykule. Po nieważności […]

Czytaj więcej

KREDYTY FRANKOWE – UGODA CZY SĄD ? NIE DAJ ZAROBIĆ BANKOWI PO RAZ DRUGI !!!

Fala propozycji ugodowych składanych przez banki wzbiera na sile wraz z falą wyroków unieważniających umowy kredytów walutowych. W wielu przypadkach BANKI GENERUJĄ Z TEGO DODATKOWE ZYSKI. Pod propozycją umorzenia części zadłużenia, którego właściwie nie ma (jeżeli sąd unieważni umowę) kryje się w rzeczywistości zwiększone oprocentowanie spłaty reszty kredytu a całkowity koszt kredytu przewyższa kwotę umorzenia. […]

Czytaj więcej

Wniosek o zabezpieczenie pozwu frankowego przed wniesieniem pozwu przez przedsiębiorcę – zalety

Wobec niezwykle korzystnej linii orzeczniczej, ukształtowanej przez warszawski Sąd Okręgowy w sprawach frankowych, to ten sąd najchętniej wybierany jest przez konsumentów posiadających kredyty frankowe. Jedną z podstawowych korzyści jest możliwość uzyskania zabezpieczenie powództwa, polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Wniosek taki mogą złożyć również przedsiębiorcy i to przed złożeniem pozwu. Czy […]

Czytaj więcej

„NABICI WE FRANKI” czy ,,NABICI W UGODĘ” ?

Pozew czy ugoda? Co jest bardziej opłacalne ? Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla „frankowiczów”, w większości skutkujących  unieważnieniem umowy kredytu, zmusiła banki do wyjścia z masowymi propozycjami zawarcia ugody. Propozycje te są przedstawiane jako niezwykle korzystne. Czy takie są w rzeczywistości ? Poniższy artykuł da obraz rzeczywistych „korzyści” z zawarcia ugody oraz realnych zysków będących […]

Czytaj więcej

Promesa długu zabezpieczonego rzeczowo

Czy można sprzedać mieszkanie zadłużone kredytem hipotecznym? Czym jest promesa kredytu i kto może z niej skorzystać? Czy uzyskanie promesy od banku jest skomplikowane? Czy opłaca się sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym? Pod pojęciem promesy mieści się list intencyjny, oferta, umowa przedwstępna. Promesa kredytu stanowi kategorie normatywną stanowiącą alternatywę dla warunkowej umowy kredytu. Z promesy […]

Czytaj więcej

Czy wierzytelności upadłego mogą być jedynym składnikiem masy upadłości?

Osoby zadłużone podejmując decyzję o ogłoszeni upadłości często zastanawiają się, czy warunkiem koniecznym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie majątku. Większość, bo 90% postępowań niewypłacalnych konsumentów, to postępowania tzw. bezmasowców. Innymi słowy są to postępowania, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.   Czy przystępując do upadłości konsumenckiej, dłużnik musi wykazać, że posiada majątek? Nie, nie […]

Czytaj więcej

Czy bank może zająć konto gdy dowie się o ogłoszeniu upadłości właściciela rachunku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Oprócz niewątpliwie pozytywnych aspektów: zaprzestania naliczania odsetek i umorzenia egzekucji komorniczej, trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Po ogłoszeniu upadłości każdy bank, w którym upadły posiada rachunek bankowy ma obowiązek zablokować upadłemu dostęp do rachunku bankowego. Upadły traci zarząd nad środkami znajdującymi się na koncie i od […]

Czytaj więcej

Przyczyny niepowodzenia konsumentów w sprawach o unieważnienie kredytów frankowych

Znakomita większość spraw frankowych kończy się sukcesem frankowicza. Zapraszamy do lektury, jakie mogą być potencjalne okoliczności działające na niekorzyść kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko bankom. Różne nieoficjalne statystyki wykazują, że ponad 95 procent spraw frankowych sądy rozstrzygają na korzyść frankowiczów. Niestety oznacza to równie, że taką sprawę można również przegrać, o czym rzadko która kancelaria […]

Czytaj więcej

Umowa kredytu konsumenckiego w ZŁOTYCH POLSKICH z aneksem zmieniającym walutę na FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Wśród wzrastającej liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych oraz korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, pojawiają się również umowy inne niż „standardowe” umowy frankowe. Typowym przykładem takiej umowy jest kredyt, który pierwotnie był kredytem złotówkowym, a dopiero na podstawie aneksu kwota kredytu została przeliczona do CHF. Czy takie umowy również można podważyć przed Sądem? Czy aneks można unieważnić? […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter