UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Upadłość Getin Banku !!! Jakie kroki MUSZĄ podjąć WSZYSCY frankowicze? (Również Ci, którzy nie pozywali banku i nie spłacili kredytu)

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Oznacza to następny krok w procesie upadłości i likwidacji GNB. Co więcej, ma to również duże znaczenie dla klientów GNB,którzy posiadają aktywne kredyty „frankowe”. W artykule tłumaczymy, co powinni zrobić frankowicze, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Co istotne, czynności te warto […]

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Oznacza to następny krok w procesie upadłości i likwidacji GNB. Co więcej, ma to również duże znaczenie dla klientów GNB,którzy posiadają aktywne kredyty „frankowe”. W artykule tłumaczymy, co powinni zrobić frankowicze, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy. Co istotne, czynności te warto wykonać niezwłocznie, by uchronić się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów.

 

  1. Przede wszystkim potrącenie wierzytelności

W naszej ocenie najważniejszym krokiem jest wzajemne potrącenie roszczeń na lini bank-frankowicz. W oświadczeniu o potrąceniu należy przedstawić przysługującą kredytobiorcy należność (sum wszystkich uiszczonych rat kapitałowo odsetkowych, prowizji, dodatkowych opłat) i potrącić ją z wierzytelnością banku (którą jest kwota wypłaconego kredytu). Różnica tych kwot, a więc nadpłata przysługująca kredytobiorcy będzie dochodzona w postępowaniu upadłościowym.

 

Dlaczego skuteczne dochodzenie potrącenia jest tak istotne? Bez POTRĄCENIA nie można wykluczyć sytuacji, w której syndyk wezwie Frankowicza do zwrotu kwoty CAŁEGO kapitału do masy upadłości, jednocześnie nie wypłacając uiszczonych na rzecz banku kwot. Biorąc pod uwagę to, że w postępowaniu upadłościowym może być ciężko odzyskać większość środków, frankowicze mogą być „podwójnie stratni” jeśli nie dokonają potrącenia. Dotyczy to wszystkich Frankowiczów. Również tych, którzy nie wystąpili z pozwem przeciwko bankowi.

Należy też zaznaczyć, że w postępowaniu upadłościowym potrącenie wierzytelności możliwe jest najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności, dlatego też NIE MOŻNA z tym zwlekać.

 

  1. Zgłoszenie wierzytelności daje możliwość aktywnego udziału w sprawie

Zgłoszenie wierzytelności zapewnia wierzycielowi aktywny udział w postępowaniu upadłościowym, dlatego też niezwykle istotnym jest by tej czynności nie zaniechać. Zgłoszenie wierzytelności odbywa się za pośrednictwem teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Niezwykle istotnym jest by zgłoszenia dokonać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia upadłości (19 sierpnia 2023 r.). Co prawda po tym terminie nadal będzie można zgłaszać wierzytelności, ale będzie się to wiązało z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 1.010,49 zł

Skuteczne zgłoszenie wierzytelności skutkuje uwzględnieniem jej na liście wierzytelności, która po zatwierdzeniu przez Sąd jest podstawą do zaspokojenia roszczeń. Tym niemniej, nie można wykluczyć sytuacji w której zgłoszenie wierzytelności będzie jedynie początkiem drogi Frankowiczów do uwolnienia się od kredytu. W przypadku kwestionowania przez bank (bądź syndyka) wierzytelności zgłoszonej przez Frankowicza konieczne jest bowiem zgłoszenie sprzeciwu, który rozpoznawany jest przez Sąd upadłościowy.

Biorąc pod uwagę ilość czynności oraz poziom ich skomplikowania, warto powierzyć prowadzenie sprawy upadłościowej doświadczonej Kancelarii. Prawnicy Kancelarii Seneka od lat z sukcesami występują w sprawach frankowych oraz reprezentują interesy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych. Skontaktuj się z nami, jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona zadowolonych klientów.

Facebook
Facebook
Twitter