Blog

OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Rodzice mają obowiązek do wychowywania dziecka, dbania o jego dobro, a także do dostarczenia środków utrzymania. W przypadku, gdy rodzice żyją ze sobą w zgodzie, zazwyczaj potrafią porozumieć się w kwestiach finanasowych związanych z opieką nad dzieckiem. Problem często pojawia się, gdy związek rodziców rozpada się, a sprawy związane z łożeniem na utrzymanie potomstwa pozostają […]

Czytaj więcej

Kiedy sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków? Jakie są jego najważniejsze konsekwencje?

Zadaniem sądu jest ustalenie, czy wina leży po obu stronach, czy też wyłączną winę ponosi jeden z małżonków. Praktyka wskazuje, iż rozwód zwykle jest skutkiem zawinionego zachowania każdego z małżonków. Najczęściej sąd w uzasadnieniu wyroku podaje, który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do rozkładu pożycia, jednakże jest to bez znaczenia dla treści wyroku. […]

Czytaj więcej

ZACHOWEK KROK PO KROKU

Zachowek to instytucja dość popularna, jednak niemiennie wzbudzająca emocje i wątpliwości.  Jest to uprawnienie zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do otrzymania części udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W postępowaniu o zachowek osoba uprawniona  może dochodzć zapłaty na swoją rzecz określonej sumy pieniężnej. Poniżej […]

Czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SPORZĄDZANIA TESTAMENTU

Istnieje kilka rodzajów testamentów między innymi własnoręczne, notarialne czy ustne. Testament własnoręczny dla swojej ważności wymaga zachownia pewnych warunków. Poniżej wskazujemy, jakie błędy najczęściej popełnia osoba sporządzająca taki testament: TESTAMENT NAPISANY NA KOMPUTERZE Często testator podczas spisywania swojej ostatniej woli posługuje się maszyną bądź komputerem. Jest to poważny błąd. Testament powininen być w całości napisany […]

Czytaj więcej

Dematerializacja akcji 2020

Obligatoryjna dematerializacja akcji imiennych i na okaziciela oraz wprowadzenie rejestru akcjonariuszy. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) skutkuje prawdziwą rewolucją dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych podlegać będą tzw. dematerializacji. Od tej […]

Czytaj więcej

Pomoc prawna Frankowiczom

Od wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku Prawie każdy może uwolnić się od zaciągniętego kredytu frankowego. Jesteśmy w stanie pomóc prawie każdemu Frankowiczowi. Bezpłatna analiza umowy pozwoli na ustalenie możliwości odfrankowienia i unieważnienia kredytu frankowego. Wielu frankowiczów ma obawy o negatywne konsekwencje skierowania pozwu przeciwko bankowi. Zadają sobie wiele pytań: ·       Czy bank może […]

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka dostępna dla każdego !!!

Od 25 marca 2020 r. upadłość konsumencka dostępna będzie niemalże dla każdego dłużnika. Upadłość będą mogły ogłosić te osoby, które do tej pory nie miały szans na oddłużenie. Co się zmieni i jakie długi zostaną umorzone? Przede wszystkim sąd, który będzie rozpoznawał sprawę dłużnika nie będzie badał przyczyny niewypłacalności dłużnika. Do tej pory bardzo restrykcyjnie […]

Czytaj więcej

Władza rodzicielska w trakcie rozwodu

Rozwód jest trudnym i stresującym doświadczeniem w życiu każdego członka rozpadającej się rodziny. W postępowaniu rozwodowym rozstrzyga się bowiem szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach między samymi małżonkami, jak również między nimi a wspólnymi małoletnimi dziećmi. Uregulowaniu podlega bowiem całość spraw rodziny mając na względzie ochronę interesów wszystkich jej członków. Sąd w […]

Czytaj więcej

Rozwód krok po kroku

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje przed sądem, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Może on nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków albo bez orzekania o winie. Aby doprowadzić do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, w pierwszej kolejności należy sporządzić pozew który, jak każde pismo procesowe, musi spełniać określone warunki. Przede […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter