UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Jak uniknąć płacenia zachowku

Możliwości uniknięcia płacenia zachowku jest więcej niż się powszechnie uważa. Częstym rozwiązaniem jest wydziedziczenie uprawnionego do spadku. Może tego dokonać tylko spadkodawca w treści sporządzonego przez siebie testamentu. Prawo spadkowe wskazuje konkretne rodzaje sytuacji, kiedy wydziedziczenie będzie uzasadnione. Kolejnym, równie często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. umowa dożywocia. Jej zastosowanie pozwala na przeniesienie na przyszłego spadkobiercę […]

Czytaj więcej

Kredyt frankowy – w czym Kancelaria Seneka może pomoc Frankowiczom?

W 2020 r. ponad 90% spraw, których przedmiotem był kredyt frankowy zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla kredytobiorców. Może to skutkować wnioskiem, że sprawy te należą do kategorii spraw łatwych bądź nawet oczywistych. Nic bardziej mylnego – uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego wymaga gruntownej analizy, oceny spełnienia przesłanek ustawowych. W związku z tym, sporządzenie pozwu zawierającego przekonywującą […]

Czytaj więcej

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Umowa dożywocia w zamian za opiekę nad spadkodawcą. Niezmiernie często jeden ze spadkobierców zamieszkuje ze spadkodawcą w jego mieszkaniu lub domu, zaś pozostali spadkobiercy utrzymują z nim zaledwie sporadyczny kontakt. Przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości na rzecz spadkodawcy zamieszkującego wspólnie ze spadkobiercą rodzi konieczność zapłaty zachowku na rzecz pozostałych spadkobierców. Można tego uniknąć zawierając […]

Czytaj więcej

OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Rodzice mają obowiązek do wychowywania dziecka, dbania o jego dobro, a także do dostarczenia środków utrzymania. W przypadku, gdy rodzice żyją ze sobą w zgodzie, zazwyczaj potrafią porozumieć się w kwestiach finanasowych związanych z opieką nad dzieckiem. Problem często pojawia się, gdy związek rodziców rozpada się, a sprawy związane z łożeniem na utrzymanie potomstwa pozostają […]

Czytaj więcej

Kiedy sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków? Jakie są jego najważniejsze konsekwencje?

Zadaniem sądu jest ustalenie, czy wina leży po obu stronach, czy też wyłączną winę ponosi jeden z małżonków. Praktyka wskazuje, iż rozwód zwykle jest skutkiem zawinionego zachowania każdego z małżonków. Najczęściej sąd w uzasadnieniu wyroku podaje, który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do rozkładu pożycia, jednakże jest to bez znaczenia dla treści wyroku. […]

Czytaj więcej

ZACHOWEK KROK PO KROKU

Zachowek to instytucja dość popularna, jednak niemiennie wzbudzająca emocje i wątpliwości.  Jest to uprawnienie zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, do otrzymania części udziału spadkowego, który by przypadał uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W postępowaniu o zachowek osoba uprawniona  może dochodzć zapłaty na swoją rzecz określonej sumy pieniężnej. Poniżej […]

Czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SPORZĄDZANIA TESTAMENTU

Istnieje kilka rodzajów testamentów między innymi własnoręczne, notarialne czy ustne. Testament własnoręczny dla swojej ważności wymaga zachownia pewnych warunków. Poniżej wskazujemy, jakie błędy najczęściej popełnia osoba sporządzająca taki testament: TESTAMENT NAPISANY NA KOMPUTERZE Często testator podczas spisywania swojej ostatniej woli posługuje się maszyną bądź komputerem. Jest to poważny błąd. Testament powininen być w całości napisany […]

Czytaj więcej

Dematerializacja akcji 2020

Obligatoryjna dematerializacja akcji imiennych i na okaziciela oraz wprowadzenie rejestru akcjonariuszy. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) skutkuje prawdziwą rewolucją dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych podlegać będą tzw. dematerializacji. Od tej […]

Czytaj więcej

Pomoc prawna Frankowiczom

Od wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 roku Prawie każdy może uwolnić się od zaciągniętego kredytu frankowego. Jesteśmy w stanie pomóc prawie każdemu Frankowiczowi. Bezpłatna analiza umowy pozwoli na ustalenie możliwości odfrankowienia i unieważnienia kredytu frankowego. Wielu frankowiczów ma obawy o negatywne konsekwencje skierowania pozwu przeciwko bankowi. Zadają sobie wiele pytań: ·       Czy bank może […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter