UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Promesa długu zabezpieczonego rzeczowo

Czy można sprzedać mieszkanie zadłużone kredytem hipotecznym? Czym jest promesa kredytu i kto może z niej skorzystać? Czy uzyskanie promesy od banku jest skomplikowane? Czy opłaca się sprzedać nieruchomość obciążoną kredytem hipotecznym? Pod pojęciem promesy mieści się list intencyjny, oferta, umowa przedwstępna. Promesa kredytu stanowi kategorie normatywną stanowiącą alternatywę dla warunkowej umowy kredytu. Z promesy […]

Czytaj więcej

Czy wierzytelności upadłego mogą być jedynym składnikiem masy upadłości?

Osoby zadłużone podejmując decyzję o ogłoszeni upadłości często zastanawiają się, czy warunkiem koniecznym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie majątku. Większość, bo 90% postępowań niewypłacalnych konsumentów, to postępowania tzw. bezmasowców. Innymi słowy są to postępowania, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.   Czy przystępując do upadłości konsumenckiej, dłużnik musi wykazać, że posiada majątek? Nie, nie […]

Czytaj więcej

Czy bank może zająć konto gdy dowie się o ogłoszeniu upadłości właściciela rachunku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Oprócz niewątpliwie pozytywnych aspektów: zaprzestania naliczania odsetek i umorzenia egzekucji komorniczej, trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Po ogłoszeniu upadłości każdy bank, w którym upadły posiada rachunek bankowy ma obowiązek zablokować upadłemu dostęp do rachunku bankowego. Upadły traci zarząd nad środkami znajdującymi się na koncie i od […]

Czytaj więcej

Przyczyny niepowodzenia konsumentów w sprawach o unieważnienie kredytów frankowych

Znakomita większość spraw frankowych kończy się sukcesem frankowicza. Zapraszamy do lektury, jakie mogą być potencjalne okoliczności działające na niekorzyść kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko bankom. Różne nieoficjalne statystyki wykazują, że ponad 95 procent spraw frankowych sądy rozstrzygają na korzyść frankowiczów. Niestety oznacza to równie, że taką sprawę można również przegrać, o czym rzadko która kancelaria […]

Czytaj więcej

Umowa kredytu konsumenckiego w ZŁOTYCH POLSKICH z aneksem zmieniającym walutę na FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Wśród wzrastającej liczby pozwów dotyczących kredytów frankowych oraz korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, pojawiają się również umowy inne niż „standardowe” umowy frankowe. Typowym przykładem takiej umowy jest kredyt, który pierwotnie był kredytem złotówkowym, a dopiero na podstawie aneksu kwota kredytu została przeliczona do CHF. Czy takie umowy również można podważyć przed Sądem? Czy aneks można unieważnić? […]

Czytaj więcej

Dlaczego banki pozywają frankowiczów i czy mają szanse wygrać wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wobec coraz większej liczby prawomocnych orzeczeń w sprawach frankowych ustalających nieważność zawartych umów kredytowych banki zaczęły kierować pozwy o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Czy pozwy te mają szanse na powodzenie? Czy frankowicze mają czego się obawiać? Na pytania te odpowiemy w poniższym artykule. Na jakiej podstawie banki dochodzą roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie […]

Czytaj więcej

Upadłość a majątek – co możesz zatrzymać

Majątek upadłego po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości. Wszystko to, co wchodzi w skład masy upadłości upadły musi wydać syndykowi. Czy to oznacza, że upadły musi wydać syndykowi wszystko, co posiada bez żadnego wyjątku? Nie, przepisy przewidują pewne wyłączenia oraz przypadki, w których możliwe jest wyłącznie z masy niektórych przedmiotów należących do upadłego na […]

Czytaj więcej

Skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka

Z momentem ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywał ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, dochodzi do powstania rozdzielności majątkowej. Od tego momentu małżonkowie posiadają odrębne majątki, które są dwiema oddzielnymi masami majątkowymi. Co dzieje się, gdy małżonkowie posiadali wspólny majątek, nabyty przed ogłoszeniem upadłości? Cały majątek wspólny trafia do […]

Czytaj więcej

Kto to jest syndyk i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym

W upadłości konsumenckiej, syndyk jest gospodarzem postępowania na etapie od ogłoszenia upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli. W uproszczonym postępowaniu konsumenckim rola sądu jest ograniczona i to syndyk wysuwa się na pierwszy plan. Zarówno syndykowi, jak i upadłemu zależy na zakończeniu postępowania, a upadłemu szczególnie, ze skutkiem w postaci umorzenia długów. Syndyk odgrywa kluczową rolę w […]

Czytaj więcej
Facebook
Facebook
Twitter