UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Oświata i szkolnictwo wyższe

Dlaczego placówki oświatowe i jak zacząć

Wzrastające zapotrzebowanie na profesjonalne usługi prawnicze skłoniło nas do zajęcia się sprawami niepublicznych szkół, przedszkoli i uczelni wyższych w sposób kompleksowy. Począwszy od etapu wyboru formy i rejestracji organu prowadzącego a także zgłoszenia placówki oświatowej do organu nadzoru. Naszym klientom działającym w formie spółek kapitałowych zapewniamy również wsparcie w zakresie prawa handlowego. Szkoły wyższe natomiast wymagają dodatkowo bieżącej obsługi organów i władz uczelni. Przepisy prawa dopuszczają prowadzenia działalności w postaci placówki oświatowej jedynie w niektórych formach. W szczególności organem prowadzącym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz niektóre spółki prawa handlowego. Od ponad 10 lat prowadzimy kompleksową, stałą obsługę kilku placówek oświatowych. Zajmujemy się ich sprawami pracowniczymi. Reprezentujemy szkoły w postępowaniach administracyjnych, sądowo administracyjnych oraz sądowych.

Zakres usług i rodzaje spraw

Rejestracja i likwidacja szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych

Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty

Sporządzanie oraz opiniowanie aktów założycielskich, statutów oraz innych przepisów wewnętrznych

Reprezentacja w sądowych postępowaniach pracowniczych, cywilnych, rodzinnych, karnych oraz administracyjnych

Kontakty ze związkami zawodowymi

Przygotowywanie wzorów zakładowych dokumentów wewnętrznych

Kontrole i nakazy zwrotu dotacji

Powszechne kontrole organów nadzoru prowadzą do wydawania -często bezprawnych- decyzji nakazujących zwrot dotacji oświatowej. Ponadto odmienne regulacje lokalne czy resortowe, w tym zakresie, prowadzą do nieuzasadnionego kwestionowania prawidłowości wydatkowanych środków. Miarą naszego sukcesu i doświadczenia jest wydanie szeregu decyzji SKO uchylających decyzje organów nadzoru a skutkujących umorzeniem (wydatkowanie dotacji zostaje uznane za zgodne z prawem). Nasze działania wielokrotnie uchroniły właścicieli niepublicznych placówek oświatowych od osobistej odpowiedzialności majątkowej oraz groźby odbycia kary pozbawienia wolności.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter