UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i specjalnymi

Kancelaria reprezentuje Swoich klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji na terenie całej Polski w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, gospodarczych, spraw pracowniczych oraz innych. Posiadanie pełnomocnika procesowego pozwala na skorzystanie z jego wiedzy i doświadczenia. W ramach reprezentacji przed sądem przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia M.in. apelacja i zażalenie. Reprezentujemy klienta podczas rozprawy w sądzie. Kancelaria posiada również wydzielone miejsce do odbywania rozpraw on-line, przy którym pełnomocnik wraz z klientem bierze udział w rozprawie bez konieczności przebywania w sądzie. Na każdym etapie postępowania monitorujemy stan sprawy i wspólnie z klientem dobieramy najkorzystniejszą taktykę procesową przy uwzględnieniu posiadanych dowodów. Jeśli wymaga tego interes klienta prowadzimy negocjacje z pełnomocnikiem strony przeciwnej w celu zawarcia ugody. Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dla naszego klienta.

Zakres usług i rodzaje spraw

Zastępstwo procesowe w sądach I i II instancji (cała Polska)

Sprawy kasacyjne przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Sprawy karne, gospodarcze, cywilne, spadkowe, rozwodowe, pracownicze…

Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu wierzyciela lub dłużnika

Reprezentacja przed urzędami i Wojewódzkim sądem administracyjnym (gmina, starostwo, województwo, samorząd wojewódzki, ministerstwo, WSA, US, UKS, SKO)

Udział w postępowaniach mediacyjnych

Prawnik przed organami administracji rządowej i samorządowej

Przepisy postępowania administracyjnego, dopuszczają do udziału w sprawie jako pełnomocników stron każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Prawo nie stawia innych wymogów w tej kwestii. W sprawach prowadzonych przez polskie organy administracji w większości przypadków strona nadal nie korzysta z reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika. Udział radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu administracyjnym pozwala jednak na fachowe spojrzenie na stan sprawy. Wiedza pracowników administracji często pozostawia wiele do życzenia w zakresie załatwienia sprawy. Dogłębna znajomość przepisów prawa pozwala radcy prawnemu na uzyskanie decyzji administracyjnej wydanej z korzyścią dla strony. Profesjonalny pełnomocnik z pewnością będzie stanowił skuteczną pomoc w sprawach związanych z życiem prywatnym i zawodowym każdego klienta.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter