Reprezentacja przed sądami i urzędami

Kontakty z sądami bądź urzędami, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie przyprawiają większość osób o zawroty głowy. Obywatelowi w kontaktach z organami państwowymi niejednokrotnie zdaje się, iż ma przed sobą niewzruszalny mur. W takich sytuacjach profesjonalna pomoc prawna jest nawet więcej niż niezbędna. Świadczone przez nas usługi obejmują przede wszystkim:

  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach w sprawach karnych, spadkowych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych za wyjątkiem celnych i skarbowych;
  • bezpośredni udział w rozprawach i posiedzeniach;
  • sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów, apelacji, wniosków i odwołań;
  • stałe monitorowanie toczących się postępowań i informowanie Klienta o toku sprawy.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter