UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

RODO (ochrona danych osobowych)

Audyt i wdrożenie

Audyt przedsiębiorstwa, który wskaże ewentualne istnienie luk w systemie zabezpieczeń danych osobowych powinien poprzedzać przygotowanie oraz wdrożenie procedur RODO. Nasz zespół udziela Klientom kompleksowej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem (RODO) oraz legalności procesu przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy system RODO był już stosowany jego procedowanie zaczynamy od przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa. Na jego podstawie przygotowujemy rekomendację oraz wdrażamy najlepsze rozwiązania zapewniające ochronę danych osobowych. Dokonujemy analizy zabezpieczeń danych osobowych w kontekście zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem oraz podejmujemy czynności związane z przygotowaniem odpowiednich procedur i dokumentacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zakres usług

Audyt wstępny

Analiza ryzyka

Opracowanie dokumentacji

Szkolenie pracowników

Wdrożenie przyjętych procedur

Audyt końcowy

RODO jako proces ciągły

Całość procesu wdrożenia zamyka audyt końcowy oceniający dostosowanie organizacji do spełnienia wymagań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym RODO. Pomimo weryfikacji procedur i wykonania audytu końcowego nie można uznać, iż wdrożenie systemu zostało zakończone. RODO jako proces ciągły winien podlegać stałej ocenie. Zmieniające się okoliczności faktyczne i regulacje prawne wymuszają dostosowywania się do nowych wymogów zabezpieczeń gwarantujących skuteczne przestrzeganie wymagań RODO.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter