UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

RODO (ochrona danych osobowych)

Nasz wyspecjalizowany zespół Kancelarii Prawnej SENEKA udziela Klientom kompleksowej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem (RODO) oraz legalności procesu przetwarzania danych osobowych.

Przeprowadzamy audyt przedsiębiorstwa, przygotowujemy rekomendację oraz wdrażamy najlepsze rozwiązania zapewniające ochronę danych osobowych.

Dokonamy analizy zabezpieczeń danych osobowych w kontekście zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem oraz podejmiemy czynności związane z przygotowaniem odpowiednich procedur i dokumentacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. Na etapie końcowym nasz zespół oferuje pomoc w zakresie dostosowania odpowiedniej dokumentacji, systemów informatycznych oraz procesów biznesowych do wdrożenia RODO.

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter