Upadłość i likwidacja

Doświadczony zespół Kancelarii oferuje kompleksową pomoc Klientom, których sytuacja zmusiła do podjęcia decyzji zmierzających do zakończenia działalności przedsiębiorstwa, zarówno w formie ogłoszenia upadłości, jak i likwidacji spółki. Do takich sytuacji należy, która stanowi poważne zagrożenie dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. W takich przypadkach zespół Kancelarii podejmie wszelkie możliwe kroki, które poparte doświadczeniem zabezpieczą w najszerszy możliwy sposób interesy Klienta, a co za tym idzie – zminimalizują ryzyko poniesienia przez Klienta strat związanych z ewentualnym wystąpieniem nieprzewidzianych problemów przedsiębiorstwa. Nasi prawnicy przeprowadzą Klienta przez szereg czynności niezbędnych do zapewnienia jak najszerszej ochrony jego interesów, w tym m.in. związanych z:

  • przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia upadłości, w szczególności wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • przeprowadzeniem postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego,
  • zachowaniem i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, w tym jego majątku stanowiącego własność osoby zagrożonej niewypłacalnością (ruchomego oraz nieruchomego), jego zobowiązań oraz formy prowadzonej przez niego działalności,
  • sanacji prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym,
  • kontakt z syndykiem i organami w trakcie postępowania upadłościowego.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter