UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Upadłość, likwidacja, rozwiązanie spółki

Upadłość jako uwolnienie się od osobistej odpowiedzialności członków władz spółek.

W niektórych przypadkach przedsiębiorstwo, z różnych przyczyn, wymaga zakończenia jego bytu prawnego. Właściwa analiza prawna pozwala na wybór odpowiedniego zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa jego właścicieli oraz członków władz. Złożenie wniosku o upadłość gospodarczą w odpowiednim terminie to uwolnienie się od osobistej odpowiedzialności (całym Swoim majątkiem) członków zarządu spółki oraz zakończenie działalności niewypłacalnego Przedsiębiorstwa. Nasz zespół to osoby z doświadczeniem. Wielokrotnie występowaliśmy jako pełnomocnicy dłużników i wierzycieli. Doświadczenie w sprawowaniu funkcji syndyka i likwidatora jest naszym dodatkowym atutem.

Rodzaje i zakres usług

Analiza stanu majątkowego przedsiębiorstwa

Opis dodatkowy dla: Analiza stanu majątkowego przedsiębiorstwa

Przygotowanie dokumentacji finansowej

Opis dodatkowy dla: Przygotowanie dokumentacji finansowej

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub wierzyciela

Opis dodatkowy dla: Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub wierzyciela

Występowanie w postępowaniu upadłościowym w charakterze pełnomocnika strony

Opis dodatkowy dla: Występowanie w postępowaniu upadłościowym w charakterze pełnomocnika strony

Kontakty z syndykiem, sędzią komisarzem i sądem upadłościowym

Opis dodatkowy dla: Kontakty z syndykiem, sędzią komisarzem i sądem upadłościowym

Sporządzanie i wnoszenie wniosków i środków odwoławczych

Opis dodatkowy dla: Sporządzanie i wnoszenie wniosków i środków odwoławczych

Udział w posiedzeniach rady wierzycieli

Opis dodatkowy dla: Udział w posiedzeniach rady wierzycieli

Przygotowywanie zgromadzenia wspólników oraz dokumentacji w przedmiocie przeprowadzenia likwidacji

Opis dodatkowy dla: Przygotowywanie zgromadzenia wspólników oraz dokumentacji w przedmiocie przeprowadzenia likwidacji

Wnioski do KRS związane z otwarciem likwidacji

Opis dodatkowy dla: Wnioski do KRS związane z otwarciem likwidacji

Sprawowanie funkcji likwidatora

Opis dodatkowy dla: Sprawowanie funkcji likwidatora

Prowadzenie procesu likwidacji

Opis dodatkowy dla: Prowadzenie procesu likwidacji

Wnioski związane z zakończeniem i wykreśleniem przedsiębiorstwa z KRS

Opis dodatkowy dla: Wnioski związane z zakończeniem i wykreśleniem przedsiębiorstwa z KRS

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji

Opis dodatkowy dla: Przygotowanie i przeprowadzenie procesu rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji

Przekształcenia własnościowe i strukturalne

Opis dodatkowy dla: Przekształcenia własnościowe i strukturalne

Likwidować czy rozwiązywać spółkę?

Likwidacja przedsiębiorstwa możliwa jest jedynie w przypadku posiadania przez spółkę majątku wystarczającego na pokrycie wszystkich zobowiązań. Pozwala również na zakończenie działalności gospodarczej bez potrzeby prowadzenia długotrwałego procesu upadłości i narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Likwidacja prowadzona jest bez udziału sądu upadłościowego oraz syndyka. Najprostszym a z pewnością najkrótszym sposobem zakończenia działalności jest jednak rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Wymieniona procedura upraszcza i przyspiesza zakończenie działalności wypłacalnej Spółki. W szczególności nie będzie potrzeby składania do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji spółki ani sporządzania bilansu otwarcia likwidacji. Na marginesie wskazać można, iż odrębnym schematem, zarówno zakończenia bytu prawnego przedsiębiorstwa jaki jego kontynuacji są wszelkie formy przekształceń strukturalnych i własnościowych.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter