Windykacja i egzekucja

Nie ulega wątpliwości, że problem zatorów płatniczych i długów dotyka znacznej części funkcjonujących w obrocie gospodarczym podmiotów. Pracownicy Kancelarii Prawnej SENEKA świadczą pomoc w odzyskiwaniu należności na etapie przedsądowym, sądowym jak i na etapie egzekucyjnym. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiadamy zdolność dokonania oceny ryzyka gospodarczego w zakresie dochodzonej wierzytelności. Współpraca z kancelariami komorniczymi pozwala na zminimalizowanie czasu niezbędnego do dochodzenia należności, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych oraz egzekucyjnych.

Prawnicy z Kancelarii SENEKA świadczą związane z tym usługi w zakresie m.in.:

  • etapu przedsądowego oraz związanych z nim negocjacji zmierzających do zawarcia ugód, planów spłat oraz sprzedaży długów,
  • etapu sądowego, a co za tym idzie reprezentacja w postępowaniu sądowym, zmierzającego zarówno do zabezpieczenia majątku, jak i uzyskania tytułów wykonawczych, wliczając postępowania sądowe w sprawie unieważnienia sprzedaży lub darowizny w związku z pokrzywdzeniem wierzyciela,
  • etapu egzekucyjnego (komorniczego) i związanego z nim wszczynania i nadzorowania egzekucji, poszukiwania majątku dłużnika oraz wsparcia licytacji komorniczej,
  • monitorowania płatności za pomocą pieczęci prewencyjnej,
  • długoterminowego monitoringu płatności,
  • ustalania wypłacalności dłużnika za pomocą wywiadu gospodarczego,
  • poszukiwania majątku oraz nabywców zajętych ruchomości i nieruchomości,
  • sądowego wyjawienia majątku dłużnika,
  • ochrona dłużnika przed nieuzasadnionymi roszczeniami (działania przeciwegzekucyjne),
  • cesję i skup długów.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter