UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Windykacja i egzekucja

Wynagrodzenie prowizyjne i ryczałtowe

Core-owym klientem Kancelarii są instytucje finansowe ale prowadzimy sprawy windykacji dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W sektorze korporacyjnym oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Kancelaria Prawna SENEKA zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji sądowej i pozasądowej, mając na względzie słuszne prawa i interesy Klienta. Dla Klientów Zlecających nam windykację masową udostępniamy panel on line, który pozwala monitorować podejmowane przez na Nas działania w czasie rzeczywistym. Spełniamy wszystkie wymagania nakładane na instytucje finansowe przez Komisję Nadzoru Finansowego. W większości przypadków naszym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie prowizyjne płatne po ściągnięciu długu. Prowizja to wartość procentowa zasądzonej i skutecznie ściągniętej wierzytelności. Ostateczna weryfikacja sprawy odbywa się po analizie wstępnej dokumentacji. Bezpośrednio przed zawarciem umowy zlecenia windykacji. Zajmujemy się windykacją i egzekucją zadłużenia każdego typu. Prowadzimy wszelkie – zgodne z prawem działania zmierzające do spłaty zadłużenia. W szczególności w drodze negocjacji przedsądowych, postępowań sądowych i egzekucyjnych jak również poprzez poszukiwanie majątku dłużnika i chętnych do jego nabycia, czynności terenowe, poszukiwanie miejsc pobytu dłużnika. Działamy także niestandardowo. W rezultacie są to nierzadko najskuteczniejsze metody działania np.. tzw. „biały wywiad” egzekucja przy udziale zagranicznych komorników, wobec osób przebywających poza granicami kraju.

Zakres usług i rodzaje spraw

Windykacja masowa B2B

Negocjacje ugód, planów spłaty

Sprawy sądowe o zapłatę

Areszt za długi

Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji

Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie nabywców majątku dłużnika

Udział w czynnościach komorniczych

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis do BIK

Zabezpieczenie majątku przed sprzedażą

Areszt za długi? To możliwe!!!

Wbrew powszechnemu przekonaniu w niektórych przypadkach dłużnik unikający płacenia należności może zostać umieszczony w areszcie. W przypadku gdy dłużnik nie stawia się na wezwanie sądu w celu złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym lub gdy stawił się ale nie chce wyjawić swego majątku bądź odmawia złożenia przyrzeczenia potwierdzającego prawdziwość wykazu majątku sąd może orzec karę aresztu w wymiarze do 1 miesiąca. Złożenie fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Nierzadko jest to jedyny sposób na to by nagle „znikąd” dłużnik znalazł pieniądze na spłatę zobowiązania. Brak czynnego udziału dłużnika w procesie o wyjawienie majątku nie hamuje innych czynności windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych. Skutecznym sposobem wspierającym windykację jest wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych lub uzyskanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter