Windykacja i egzekucja

Dla przedsiębiorców zlecających nam windykację masową stosujemy narzędzie informatyczne “softlex”, które pozwala na digitalizację i automatyzację procesu na każdym etapie. Przy czym klient ma możliwość stałego podglądu postępu prac w czasie rzeczywistym 24/7, przy zachowaniu wszelkich procedur zgodnych z wymaganiami KNF i RODO.

Powierzając nam obsługę swoich spraw przedsiębiorcy mają gwarancję sprawnego i profesjonalnego wsparcia. Wieloletnie doświadczenie oraz wykorzystywane narzędzia pozwalają na minimalizację ponoszonych przez Klienta kosztów. Wstępna analiza stanu faktycznego i prawnego sprawy jest bezpłatna.

Robimy wszystko aby proces odzyskiwania należności zakończył się na najwcześniejszym jego etapie. W znakomitej większości spraw działamy na zasadzie no win no fee.

Negocjujemy ugodowe warunki spłaty zobowiązań. Przygotowujemy porozumienia, które określają szczegółowo terminy i zasady regulowania należności. Monitorujemy ustalone plany spłaty, aż do zaspokojenia naszego klienta w całości.

Brak chęci współpracy dłużnika w procesie uregulowania zadłużenia skutkuje koniecznością wejścia na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. O ile to możliwe staramy się aby stawiennictwo klienta w sądzie nie było konieczne a koszta jak najniższe.

W celu wyegzekwowania należności w możliwie najkrótszym czasie współpracujemy z komornikami, którzy wyróżniają się szybkością i skutecznością w  działaniu.

W przypadku pojawienia się ryzyka niewypłacalności potrafimy przygotować odpowiednie rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie strat w majątku osobistym oraz majątku przedsiębiorstwa klienta.

Prawnicy z Kancelarii SENEKA świadczą związane z tym usługi w zakresie m.in.:

  • etapu przedsądowego oraz związanych z nim negocjacji zmierzających do zawarcia ugód, planów spłat oraz sprzedaży długów,
  • etapu sądowego, a co za tym idzie reprezentacja w postępowaniu sądowym, zmierzającego zarówno do zabezpieczenia majątku, jak i uzyskania tytułów wykonawczych, wliczając postępowania sądowe w sprawie unieważnienia sprzedaży lub darowizny w związku z pokrzywdzeniem wierzyciela,
  • etapu egzekucyjnego (komorniczego) i związanego z nim wszczynania i nadzorowania egzekucji, poszukiwania majątku dłużnika oraz wsparcia licytacji komorniczej,
  • monitorowania płatności za pomocą pieczęci prewencyjnej,
  • długoterminowego monitoringu płatności,
  • ustalania wypłacalności dłużnika za pomocą wywiadu gospodarczego,
  • poszukiwania majątku oraz nabywców zajętych ruchomości i nieruchomości,
  • sądowego wyjawienia majątku dłużnika,
  • ochrona dłużnika przed nieuzasadnionymi roszczeniami (działania przeciwegzekucyjne),
  • cesję i skup długów.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter