Rejestracja i przekształcenia spółek i innych przedsiębiorstw

W ramach wykonywanych usług nasi prawnicy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie rejestracji i przekształcenia spółek oraz doradztwo w obszarze innych metod zapewniających zmianę formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa. Kancelaria oferuje pomoc poprzez przeprowadzenie analizy i oceny potrzeb przedsiębiorcy.

Ponadto świadczone przez Kancelarię usługi obejmują pomoc w procesie rejestracji oraz przekształcenia spółki związanymi ze zmianą ich formy prawnej. Nasi prawnicy oferują kompleksową pomoc na każdym etapie tego procesu, począwszy od przygotowania planu przekształcenia spółki, a skończywszy na końcowym etapie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Prawnicy z Kancelarii specjalizują się również w  przeprowadzaniu audytów prawnych oraz due dilligence przedsiębiorstw, wsparcia przekształceń przedsiębiorstw na etapie postępowania sądowego, w urzędach, rejestrach oraz ewidencjach, a także na etapie postępowania upadłościowego oraz likwidacyjnego spółki.

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter