UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Sprawy pracownicze

Wsparcie Pracodawcy

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to warunek konieczny prowadzenia biznesu. Optymalizacja zatrudnienia oraz właściwe relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami są nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorcy. Zespół Kancelarii jest przygotowany do regulowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmujących relacje pracodawcy i pracownika. Przygotowujemy wzory umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji oraz wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminów wynagradzania, pracy i innych. Udzielamy wsparcia pracodawcom podczas kontroli administracyjnych, na bieżąco doradzamy w pełnym zakresie spraw pracowniczych, w tym w sprawach czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczymy pomoc z zakresu restrukturyzacji i zwolnień grupowych, a w razie potrzeby oferujemy również usługi związane z reprezentacją pracodawców i pracowników w sądowych sporach pracowniczych oraz w sprawach przed organami administracji publicznej.

Rodzaje spraw

Bieżąca obsługa pracodawcy w sprawach pracowniczych

Tworzenie regulaminów wynagradzania, pracy i ZFŚS

Reprezentacja w sporach ze związkami zawodowymi

Wzory umów o pracę i kontraktów menadżerskich

Zwolnienia grupowe

Spory sądowe

Rozwiązanie stosunku pracy

Czy możliwe jest skuteczne rozwiązanie umowy o pracę z członkiem władz zakładowej organizacji związkowej? Czy można zwolnić specjalistę z wysokimi kwalifikacjami, kiedy mamy kandydata z niższymi kwalifikacjami i mniejszymi oczekiwaniami płacowymi? Co zrobić jeśli pracownik odmawia podpisania wypowiedzenia. Jak unikać posądzenia pracownika o stosowanie mobbingu. To jedne z wielu pytań, na które warto znać odpowiedź zanim podjęte decyzje zakwestionuje później pracownik, który wystąpi z pozwem do sądu pracy. Niezależnie od tego czy Pracodawca dostrzega konieczność stałej weryfikacji podejmowania swoich decyzji pracowniczych, czy też robi to tylko incydentalnie powinien wkalkulować to w koszta prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Niestety prędzej czy później znajdzie się osoba, która spróbuje pozbawić pracodawcę cennego czasu (często były pracownik) potrzebnego do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Swoją wiedzą i doświadczeniem staramy się zapewnić naszym Klientom skuteczną ochronę przed sporami sądowymi lub w ich trakcie.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter