Spory pracownicze i mediacje

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to warunek konieczny sukcesu biznesowego. Optymalizacja zatrudnienia oraz właściwe relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami są nieodłącznymi elementami działalności każdego przedsiębiorcy. Kancelaria Prawna SENEKA posiada bogate doświadczenie związane z prowadzeniem spraw pracowniczych, w tym w zakresie związanych z takimi sporami mediacji. Zespół Kancelarii jest przygotowany do regulowania zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmujących relacje pracodawcy i pracownika. Świadczymy pomoc z zakresu restrukturyzacji i zwolnień grupowych, a w razie potrzeby oferujemy również usługi związane z reprezentacją pracodawców i pracowników w sądowych sporach pracowniczych oraz w sprawach wobec organów administracji publicznej. Ponadto przygotowujemy wzory umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o zakazie konkurencji oraz wszelkich wewnętrznych aktów normatywnych, w tym regulaminów wynagradzania, pracy i innych. Udzielamy wsparcia pracodawcom podczas kontroli administracyjnych, na bieżąco doradzamy w pełnym zakresie spraw pracowniczych, w tym w sprawach czasu pracy, odpowiedzialności porządkowej lub materialnej, urlopów, kosztów zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz międzynarodowego prawa pracy.

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter