UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Sprawy karne

Bez aresztowania i pozbawienia wolności

W każdej sprawie dokładamy wszelkich starań aby nasz klient odpowiadał z wolnej stopy i nie odbywał kary bezwzględnego pozbawienia wolności o ile pozwalają na to przepisy prawa. Jeżeli nie ma takiej możliwości staramy się aby orzeczonymi środkami ograniczenia wolności był dozór policyjny lub dozór policyjny. W przypadku tymczasowego aresztowania naszym priorytetem jest doprowadzenie do zwolnienia z aresztu i odpowiadania z wolnej stopy. W przypadku skazania nasze działanie skupia się na odroczeniu wykonania kary. W przypadku osadzenia dążymy do uzyskania przynajmniej przerwy w odbywaniu kary a także jej skrócenia. W przypadku spraw wykroczeniowych naszymi Klientami są najczęściej osoby naruszające przepisy ruchu drogowego. W szczególności jazdy pod wpływem alkoholu (jazda po pijanemu). Kary orzekane w postępowaniu dotyczącym jazdy po pijanemu nierzadko mają doniosły wpływ na możliwość wykonywania pracy zawodowej i zarobkowania jako jedynego żywiciela rodziny. Dlatego robimy wszystko aby utrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi lub przywrócić je jak najszybciej.

Zakres usług i rodzaje spraw

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (Prokurator)

Obrona oskarżonego

Zwolnienie z aresztu

Dozór elektroniczny

Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary

Reprezentacja poszkodowanego i oskarżyciela posiłkowego

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

Tajemnica zawodowa jest Naszym obowiązkiem

Żaden z Adwokatów ani Radców Prawnych pracujących w Kancelarii Seneka nie złamał nigdy tajemnicy zawodowej. Do przestrzegania tej zasady obligują Nas ustawy o radcach prawnych i prawo o adwokaturze. Przy pracy z Klientami zawsze kierujemy się zasadą domniemania niewinności. Jeśli sąd prawomocnie uzna go winnym dążymy do orzeczenia kary sprawiedliwej (najmniej dolegliwej) dla Klienta. W prowadzonych postępowaniach karnych i wykroczeniowych występujemy od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego „w sprawie” (gdy Klient występuje jako świadek). Jeżeli organa ścigania podejmują decyzję o przedstawieniu zarzutów nasze działania skupiają się na dążeniu do umorzenia postępowania. W przeważającej części prowadzimy sprawy związane przestępstwami przeciwko mieniu oraz niektórymi przestępstwami przeciwko zdrowiu lub życiu (np. pobicie, nieumyślne spowodowanie śmierci, znęcanie się) W pozostałym zakresie gotowi jesteśmy polecić pełnomocników procesowych prowadzących pozostałe kategorie spraw.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter