Sprawy karne

W zakresie prowadzonych spraw karnych podstawowym zadaniem Kanclearii Prawnej Seneka jest zapewnienie Klientowi Kancelarii ochrony jego praw i interesów. Analiza materiału dowodowego wspólnie z Klientem pozwala na ustalenie najskuteczniejszej taktyki procesowej, która zapewni najkorzystniejsze rozstrzygnięcie końcowe. Doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie podejście w sprawach karnych może okazać się nieocenionym wsparciem, które nie tylko pozwoli właściwie poprowadzić  sprawę, ale także ograniczyć nerwy i stres związany z tego typu postępowaniami.

W obszarze prawa karnego w szczególności mieści się:

  • obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych na wszystkich etapach postępowania karnego oraz we wszelkich rodzajach spraw, dotyczących m. in. zwolnienia z aresztu, nadzoru elektronicznego, nieumyślnego spowodowania śmierci, oszustwa, kradzieży, przywłaszczenia i innych;
  • reprezentowanie przed sądem oraz na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw;
  • udział w czynnościach organów ścigania;
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie pism procesowych w zakresie prawa karnego.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter