Kredyty frankowe

Sprawy kredytów frankowych związanych z umowami kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego jest procesem skomplikowanym i wielowątkowym. Dlatego też tak istotna jest kompleksowa analiza umowy pod kątem ustalenia, czy zawiera ona niezgodne z prawem klauzule przeliczeniowe. Istotne znaczenie mają również okoliczności zawarcia umowy oraz status konsumenta kredytobiorcy.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sporach z instytucjami bankowymi, skutecznie reprezentujemy kredytobiorców również w sporach na gruncie umów frankowych. Sprawy te prowadzimy na terenie całego kraju przeciwko wielu bankom, m.in. mBank, PKO BP, Raiffeisen czy Millenium. W toku naszych działań nasi klienci już uzyskali lub uzyskają wymierne korzyści w postaci obniżenia salda kredytu do spłaty i/lub możliwości wykreślenia hipoteki wpisanej do księgi wieczystej co umożliwi sprzedaż lub zamianę mieszkania zakupionego na kredyt.

Korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych otworzyły również drogę do zawarcia ugody z bankiem, która pozwoli na obniżenie salda kredytu bez potrzeby inicjowania procesu. Nie należy jednak się spodziewać, że bank sam wykaże inicjatywę w tej kwestii. Dlatego też tak istotna jest rzetelna i profesjonalna reprezentacja interesów kredytobiorcy.

Prawnicy Zespołu Kancelarii Prawnej SENEKA świadczą pomoc frankowiczom m.in. poprzez:

  • nieodpłatną  analizę umowy kredytowej
  • oszacowanie wysokości korzyści powstałej w wyniku procesu sądowego
  • przejrzystą formę rozliczenia, bez ukrytych kosztów
  • reklamację na działalność banku
  • sporządzenie pozwu frankowego
  • unieważnienie kredytu frankowego
  • odfrankowienie umowy (zwrot rat kredytu n zapłaconych przez kredytobiorcę)
  • wykluczenie klauzul abuzywnych CHF 

     

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter