Bezpieczny zakup i sprzedaż nieruchomości

Zakup lub sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością przeprowadzenia licznych formalności oraz sprawdzenia wielu informacji. Błędne ustalenie stanu prawnego nieruchomości obarczone jest wysokim ryzykiem finansowym i niepowodzeniem całej planowanej, nierzadko przez lata, inwestycji. Weryfikacja rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości oraz treści umowy jest jednym z elementów koniecznych do zabezpieczenia transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości.

Kancelaria SENEKA, skupiając doświadczonych prawników, oferuje kompleksową usługę w obrocie nieruchomościami, oferując m. in.:

  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zarówno w przypadku chęci zbycia jak i kupna danej nieruchomości na rynku pierwotnym bądź wtórnym, zawieraniem wedle życzenia Klienta w jego imieniu przedwstępnych i ostatecznych umów sprzedaży, organizowanie wizyt u notariusza oraz nadzór nad zawieranymi umowami;
  • reprezentację w kontaktach z deweloperem;
  • szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości w zakresie sprawdzenia ksiąg wieczystych, hipoteki, obciążeń, rejestrów gruntów i budynków oraz ograniczeń zabudowy wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • opracowanie optymalnej formy zabezpieczenia transakcji nabycia nieruchomości z uwzględnieniem wymagań Klienta;
  • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym w przedmiocie dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej nieruchomości;
  • doradztwo w przedmiocie podatkowych zagadnień przeniesienia własności nieruchomości;
  • kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości;

Kancelaria prowadzi ponadto inne postępowania z szeroko pojętego zakresu nieruchomości, w szczególności:

  • ustanowienia służebności (przejazd, przechód oraz drogi koniecznej);
  • zasiedzenia nieruchomości;
  • wymeldowania administracyjnego (przymusowego) lokatorów.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter