Umowy

Zespół Kancelarii Prawnej SENEKA sporządza, analizuje i opiniuje umowy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. W szczególności zajmujemy się:

  • doradztwem, opiniowaniem i negocjowaniem warunków umów;
  • sporządzeniem projektów umów;
  • analizą Ogólnych Warunków Umów oraz zapisów umownych pod kątem występowania klauzul abuzywnych;
  • nadzorem nad prawidłowością realizacji umowy;
  • zapewnieniem obsługi notarialnej.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter