UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Umowy

Warto ocenić umowę przed podpisaniem

Weryfikacja treści umów w obrocie prawnym, także w sprawach prywatnych, staje się powszechna. Pozwala uniknąć wielu kłopotów związanych ze sprawami drobnymi ale związanych z poważniejszymi zakupami lub usługami. Warto weryfikować umowy przez prawnika. To znacznie tańsze i mniej kłopotliwe. Prawnicy z zespołu Naszej Kancelarii Prawnej sporządzają, analizują i opiniują projekty umów, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klienta. Udzielamy pomocy we wszystkich kwestiach związanych z obowiązywaniem, negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów. Przede wszystkim w sprawach konsumenckich ale również między osobami fizycznymi i osobami prawnym. Przygotowujemy m.in. projekty umów o roboty budowlane, umów pożyczki pomiędzy osobami fizycznymi z obsługą obsługi notarialną włącznie. Dbamy o to by Nasz Klient zawierał umowy zgodnie z zasadą poszanowania równości stron a obowiązki z niej wynikające były odpowiednie do przywilejów. Analiza Ogólnych Warunków Umów oraz zapisów umownych pod kątem występowania klauzul abuzywnych pozwala Naszym Klientom-będącym konsumentami na wykazanie nieważności postanowień umownych niekorzystnych dla Klientów.

Zakres usług

Przygotowanie projektów umów

Opiniowanie umów

Negocjacje umów

Mediacje

Mediacja czy spór sądowy z pomocą prawnika?

W przypadku powstania sporu co do ogólnych zagadnień treści umowy lub obowiązków czy uprawnień wynikających z każdej umowy Nasz Klient może liczyć na wsparcie w procesie mediacji przed profesjonalnym mediatorem. W każdym z takich przypadków dążymy do zakończenia postępowania na etapie przedsądowym lub zatwierdzenia ustaleń przez sąd. Naszym celem jest zabezpieczenie Klienta przed wdawaniem się w niepotrzebne spory wynikłe na tle niewłaściwie zawartej umowy, której nie zweryfikował prawnik. Skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wymagają jedynie sprawy, których nie udało się rozwiązać polubownie lub gdy celem negocjacji jest jedynie ucieczka z majątkiem lub inny sposób pokrzywdzenia Klienta.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter