Odszkodowania

W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej, ubezpieczyciel często nie uznaje swojej odpowiedzialności, wskutek czego poszkodowani doświadczają poczucia krzywdy i bezsilności. Wiedza oraz  bezcenne doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia setek spraw są najlepszym argumentem za powierzeniem Kancelarii Prawnej SENEKA spraw związanych z uzyskaniem należnego odszkodowania i zadośćuczynienia należnych Klientowi m. in. z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych;
  • wypadków przy pracy;
  • nieszczęśliwych wypadków;
  • niesłusznego tymczasowego aresztowania, skazania lub nieludzkich warunków wykonania kary oraz utraconych z tego tytułu zarobków;
  • błędów medycznych;
  • korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego (np. rurociągi, linie energetyczne, stacje trafo, przepompownie, kolektory etc.).
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter