Upadłość konsumencka

Brak zdolności do uregulowania długów oraz niemożliwość spłaty wierzycieli nierzadko powoduje rozpad rodziny i załamanie kariery. Dłużnicy nie mogąc sobie poradzić z tą trudną sytuacją, często wpadają w spiralę zadłużeń. Czasem jedynym rozwiązaniem, które uwolni od zobowiązań oraz przywróci zdolność do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, jest upadłość konsumencka. Wyspecjalizowany zespół Kancelarii Prawnej Seneka przeprowadzi Klienta przez procedury związane z upadłością konsumencką poprzez:

  • przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • reprezentację w sądzie;
  • ochronę i restrukturyzację majątku, który stanowi własność osoby zagrożonej niewypłacalnością (zabezpieczenie majątku ruchomego i nieruchomego) oraz oddłużenie;
  • reprezentowanie w kontaktach z wierzycielami i syndykiem.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter