UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

☏ Kliknij tutaj aby przejść do formularza kontaktowego ☏

Windykacja i egzekucja komornicza

Wynagrodzenie prowizyjne i ryczałtowe

W większości przypadków naszym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie prowizyjne płatne po ściągnięciu długu. Prowizja to wartość procentowa zasądzonej i skutecznie ściągniętej wierzytelności. Ostateczna weryfikacja sprawy odbywa się po analizie wstępnej dokumentacji. Bezpośrednio przed zawarciem umowy zlecenia windykacji. Kancelaria Prawna SENEKA zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji sądowej i pozasądowej, mając na względzie słuszne prawa i interesy Klienta. Zajmujemy się windykacją i egzekucją zadłużenia każdego typu. Zarówno długów prywatnych jak i gospodarczych. Prowadzimy wszelkie – zgodne z prawem działania zmierzające do spłaty zadłużenia. W szczególności poszukiwanie majątku dłużnika i chętnych do jego nabycia, czynności terenowe, poszukiwanie miejsc jego pobytu. Działamy także niestandardowo. W rezultacie są to nierzadko najskuteczniejsze metody działania np. tzw. „biały wywiad” egzekucja przy udziale zagranicznych komorników, wobec osób przebywających poza granicami kraju.

Zakres usług i rodzaje spraw

Sprawy sądowe o zapłatę

Areszt za długi

Wszczynanie i nadzorowanie egzekucji

Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie nabywców do zakupu majątku dłużnika

Udział w czynnościach komorniczych

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Wpis do BIK

Zabezpieczenie majątku przed sprzedażą

Ochrona dłużnika przed komornikiem

Negocjacje ugód, planów spłaty

Sprzedaż długów

Areszt za długi? To możliwe!!!

Wbrew powszechnemu przekonaniu w niektórych przypadkach dłużnik unikający płacenia należności może zostać umieszczony w areszcie. W przypadku gdy dłużnik nie stawia się na wezwanie sądu w celu złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym lub gdy stawił się ale nie chce wyjawić swego majątku bądź odmawia złożenia przyrzeczenia potwierdzającego prawdziwość wykazu majątku sąd może orzec karę aresztu w wymiarze do 1 miesiąca. Złożenie fałszywego oświadczenia o stanie majątkowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Nierzadko jest to jedyny sposób na to by nagle „znikąd” dłużnik znalazł pieniądze na spłatę zobowiązania. Nie hamuje to innych czynności windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych zmierzających do poszukiwania majątku innymi sposobami oraz ściągnięcia należności. Skutecznym sposobem wspierającym windykację jest wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych lub uzyskanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego.

UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kontakt
KANCELARIA PRAWNA SENEKA
ALEXANDER SKRZYPIŃSKI
Adama Mickiewicza 16/8
80-425 Gdańsk, Polska
Formularz kontaktowy

Jak dojechać?

(kliknij na mapę by przejść do nawigacji)

NAWIGUJ
Facebook
Facebook
Twitter