Windykacja i egzekucja komornicza

Problematyka zadłużenia wzbudza szczególne emocje. Z jednej strony często dochodzi do sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie uregulować zadłużenia bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny, z drugiej zaś ten sam uszczerbek zagrozić może niespłaconemu wierzycielowi. Kancelaria Prawna SENEKA zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji sądowej i pozasądowej, mając na względzie słuszne prawa i interesy Klienta. W tym celu świadczymy pomoc prawną związaną z szeroko pojętą windykacją, w szczególności w zakresie:

  • windykacja polubowna
  • zabezpieczenie powództwa
  • wpis dłużnika do rejestru dłużników
  • postępowanie sądowe
  • etap przedegzekucyjny
  • egzekucja komornicza
  • ochrona majątku
  • postępowanie restrukturyzacyjne
  • postępowanie upadłościowe
  • sprzedaż wierzytelności

 

 

 

Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter