Spadek Testament i Zachowek

Nabycie spadku następuje już z chwilą śmierci spadkodawcy. Niemniej jednak w celu uregulowania stanu prawnego i faktycznego dziedziczenia wymagane jest uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku, które pozwoli ustalić krąg spadkobierców i zakres dziedziczenia. Najważniejszą sprawą z tym związaną jest istnienie testamentu i jego ważność. Brak testamentu powoduje ustalenie zasad nabycia spadku na podstawie ustawowej.

Jest to jednak początek szeroko rozumianego postępowania dotyczącego dziedziczenia.

Przedmiotem wielu sporów rodzinnych między są przede wszystkim kwestie ustalenia wartości masy spadkowej oraz związanego z nią działu spadku.

W swojej praktyce niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z próbami ucieczki z majątkiem wchodzącym w skład masy spadkowej. Darowizny i fikcyjne sprzedaże nie były przeszkodą w uzyskaniu części spadku należnej naszym klientom

W części spraw możliwe jest  uregulowanie zasad dziedziczenia na drodze negocjacji. Adwokaci i radcy prawni z naszej Kancelarii biorąc udział w negocjacjach potrafią zabezpieczyć naszych klientów przed niekorzystnymi następstwami negatywnych decyzji pozostałych spadkobierców.

Przejęcie odpowiedzialności za długi spadkowe, przedawnienie roszczenia o zachowek lub nieustalenie „rzeczywistej wartości masy spadkowej to jedne z wielu konsekwencji, które mogą spotkać spadkobierców.

Doświadczony zespół prawników z naszej Kancelarii zadba o interesy naszych klientów, którym zapewni spadkobranie na zasadach zgodnych z przepisami.

 

Kancelaria Prawna SENEKA w sferze prawa spadkowego oferuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie m.in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • unieważnienie testamentu
 • negocjacje spadkowe
 • odpowiedzialność za długi
 • odrzucenie spadku
 • przygotowanie spisu inwentarza
 • dział spadku
    
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter