UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Brak definicji „budowli” dla celów podatkowych źródłem problemów organu i podatnika

Problem z klasyfikacją obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od lat dostarcza problemów interpretacyjnych zarówno organom podatkowanym, jak i podatnikom. Już sześć lat temu zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny podkreślając w uzasadnieniu do orzeczenia z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) , że definicje stosowane w Prawie budowlanym nie mają charakteru precyzyjnego […]

Problem z klasyfikacją obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od lat dostarcza problemów interpretacyjnych zarówno organom podatkowanym, jak i podatnikom. Już sześć lat temu zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny podkreślając w uzasadnieniu do orzeczenia z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) , że definicje stosowane w Prawie budowlanym nie mają charakteru precyzyjnego w takim stopniu, aby można je było zawsze stosować na gruncie prawa podatkowego i zalecił opracowanie nowej definicji „budowli” dla celów podatkowych.

Kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się tym razem bezpośrednio na Prezesa Rady Ministrów  o doprecyzowanie tego terminu na potrzeby prawa podatkowego.

Więcej: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nadal-brak-definicji-budowli-dla-celow-podatkowych

Źródło: podatki.abc.com.pl Stan: 30.06.2017

Facebook
Facebook
Twitter