UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do procesu – Co to jest unieważnienie i „odfrankowienie” umowy kredytu walutowego

Podstawowym pytaniem, które nurtuje frankowiczów zanim przystąpią do procesu z bankiem jest to, o co w takim procesie można walczyć. Liczne publikacje w tym temacie operują pojęciami takimi jak „unieważnienie umowy” czy też jej „odfrankowienie”. Ale co to konkretnie oznacza? Tłumaczymy poniżej   Nieważność – czyli umowy nigdy nie było   Najdalej idącym oraz w […]

Podstawowym pytaniem, które nurtuje frankowiczów zanim przystąpią do procesu z bankiem jest to, o co w takim procesie można walczyć. Liczne publikacje w tym temacie operują pojęciami takimi jak „unieważnienie umowy” czy też jej „odfrankowienie”. Ale co to konkretnie oznacza? Tłumaczymy poniżej

 

Nieważność – czyli umowy nigdy nie było

 

Najdalej idącym oraz w ujęciu ekonomicznym najkorzystniejszym rozwiązaniem jest dochodzenie przed Sądem ustalenia nieważności umowy kredytowej. W takiej sytuacji uznaje się, że do zawarcia umowy nigdy nie doszło. Skutki nieważności umowy kredytu są następujące:

  1. Nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu
  2. Można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości
  3. Z bankiem należy rozliczyć się w skali 1:1, tzn. oddać bankowi tylko kwotę, którą kredytobiorca faktycznie od banku dostał

 

Dla przykładu: Jeśli kredytobiorca wziął 300.000 zł kredytu, a przez lata kapitału i odsetek spłacił 400.000 zł to Bank po unieważnieniu umowy zwróci kredytobiorcy 100.000 zł Dodatkowo kredytobiorca nie będzie musiał dalej spłacać kredytu.

 

Odfrankowienie – czyli kredyt tani jak nigdy

Odfrankowienie w znacznej mierze różni się od unieważnienia umowy. Polega bowiem na przyjęciu, że umowa powinna obowiązywać od początku jako kredyt złotówkowy, ale oprocentowany jak kredyt frankowy. Należy przy tym zauważyć, że oprocentowanie frankowe (oparte o LIBOR) jest dużo korzystniejsze niż oprocentowanie standardowych kredytów złotówkowych. Skutki odfrankowienia umowy kredytu są następujące:

  1. Rata kredytu maleje o około 30-40%
  2. Kapitał pozostały do spłaty maleje o około 30-40 %
  3. Umowa jest rozliczana od początku obowiązywania, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje nadpłata w wysokości ok. 30-40%

 

Wybór należy do Ciebie

Co istotne to kredytobiorca decyduje, które z tych roszczeń będzie jego żądaniem głównym, a które stanowić będzie „furtkę awaryjną” przed Sądem. Dlatego też Prawnicy Kancelarii SENEKA każdorazowo dokonują indywidualnej oceny sytuacji kredytobiorcy i pomagają podjąć najlepszą decyzję.

 

Facebook
Facebook
Twitter