UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy bank może zająć konto gdy dowie się o ogłoszeniu upadłości właściciela rachunku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Oprócz niewątpliwie pozytywnych aspektów: zaprzestania naliczania odsetek i umorzenia egzekucji komorniczej, trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Po ogłoszeniu upadłości każdy bank, w którym upadły posiada rachunek bankowy ma obowiązek zablokować upadłemu dostęp do rachunku bankowego. Upadły traci zarząd nad środkami znajdującymi się na koncie i od […]

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą wiele konsekwencji. Oprócz niewątpliwie pozytywnych aspektów: zaprzestania naliczania odsetek i umorzenia egzekucji komorniczej, trzeba liczyć się z pewnymi niedogodnościami.

Po ogłoszeniu upadłości każdy bank, w którym upadły posiada rachunek bankowy ma obowiązek zablokować upadłemu dostęp do rachunku bankowego. Upadły traci zarząd nad środkami znajdującymi się na koncie i od tego momentu osobą upoważnioną do rachunku bankowego jest syndyk masy upadłości.

 

Dlaczego tak się dzieje?

Od momentu ogłoszenia upadłości środki na rachunku bankowym stają się masą upadłości i zarządza nimi syndyk.

 

Czy jest możliwe odblokowanie konta?

Syndyk powinien złożyć wizytę w placówce banku, aby wypełnić razem z pracownikiem dyspozycję elektroniczną oraz złożyć sądowe postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dzięki temu upadły będzie mógł korzystać ze środków niepodlegających zajęciu: minimalne wynagrodzenie za pracę, zasiłki, świadczenie 500+.

 

Czy upadły może samodzielnie złożyć dyspozycję w banku?

Nie ma takiej możliwości. Od chwili ogłoszenia upadłości syndyk jest wyłącznie uprawniony do podejmowania w imieniu upadłego decyzji dotyczących jego majątku – w tym rachunków bankowych. Ustalenie w jakim zakresie upadły będzie mógł korzystać z zablokowanego rachunku bankowego najlepiej ustalić już podczas pierwszego kontaktu z syndykiem.

 

Co stanie się z rachunkiem bankowym zablokowanym przez komornika?

Z momentem ogłoszenia upadłości komornik ma obowiązek zawiesić egzekucję, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości – trwale umorzyć egzekucję i przekazać sprawę syndykowi. Nie ma możliwości, aby jednocześnie rachunek bankowy był obciążony zajęciem syndyka i komornika. W tym zakresie syndyk przejmie zadania komornika, z obowiązkiem wydania dyspozycji bankowi, aby odblokował środki upadłego w części niepodlegającej zajęciu.

 

Czy syndyk może zamknąć rachunek bankowy upadłego?

Tak. Jeżeli nie wpływają na rachunek bankowy żadne środki, syndyk może wydać dyspozycję zamknięcia rachunku bankowego.

Facebook
Facebook
Twitter