UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy hazardzista ma szansę na oddłużenie w ramach procedury upadłości konsumenckiej?

Mimo znacznej liberalizacji przepisów prawa upadłościowego dla konsumentów i pokaźnej ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ogłoszenie upadłości, wielu pytanych intuicyjnie udzieliłoby odpowiedzi negatywnej na postawione pytanie. Czy rzeczywiście człowiek, który rozpoczął przygodę z kartami, ruletką i automatami  nie może liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z naszego doświadczenia wynika, że nawet hazardzista, w pewnych okolicznościach, może […]

Mimo znacznej liberalizacji przepisów prawa upadłościowego dla konsumentów i pokaźnej ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków o ogłoszenie upadłości, wielu pytanych intuicyjnie udzieliłoby odpowiedzi negatywnej na postawione pytanie.

Czy rzeczywiście człowiek, który rozpoczął przygodę z kartami, ruletką i automatami  nie może liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Z naszego doświadczenia wynika, że nawet hazardzista, w pewnych okolicznościach, może ogłosić upadłość konsumencką. Sąd rozpoznający wniosek podchodzi do każdego przypadku indywidualnie, dlatego tak ważne jest aby w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej precyzyjnie opisać okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności i właściwie go umotywować. Przypomnijmy raz jeszczekonsekwencją oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest brak możliwości wystąpienia z ponownym wnioskiem przez okres 10 lat.

Hazardzista, biorący udział w grach, których wynik zależy od przypadku, istotnie przyczynia się do utraty majątku i płynności finansowej. Należy pamiętać, że Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W wielu przypadkach hazardzista jest świadomy, a przynajmniej powinien być w świetle doświadczenia życiowego, ryzyka związanego z udziałem w garach losowych. Tak powstały stan niewypłacalności (zadłużenia) nie jest wynikiem niezależnych od niego i wyjątkowych okoliczności. Trudno będzie również ogłosić upadłość osobie, która będąc niewypłacalną pogłębia swoje zadłużenie uczestnicząc w kolejnych grach albo pożycza środki na ten cel.

Jednak nie w każdym przypadku Sąd oddali wniosek hazardzisty o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Patologiczny hazard został ujęty jako jednostka chorobowa w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 i został zdefiniowany jako

zaburzenie polegające na często powtarzającym się uprawianiu hazardu, który przeważa w życiu człowieka ze szkodą dla wartości i zobowiązań społecznych, zawodowych, materialnych i rodzinnych”.

Oznacza to, że jeżeli dłużnik wykaże, że utrata majątku i stan niewypłacalności nastąpiły na skutek zaawansowanej choroby hazardowej, która została zdiagnozowana i dłużnik podjął leczenie, Sąd może przychylić się do wniosku i ogłosić upadłość. Dokumentacja medyczna (psychiatryczna oraz odwykowa) stanowić będzie istotny dowód dla umotywowania wniosku i wykazania, że upadły utracił całkowitą kontrolę nad swoimi działaniami, przez co podejmował decyzje nieracjonalne, które doprowadzały uszczerbku majątkowego jego i jego rodziny.

Nawet sprawa na pierwszy rzut oka przegrana, może skończyć się pozytywnym finałem, w tym wypadku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i umorzeniu zobowiązań.    

Facebook
Facebook
Twitter