UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy można zawiesić spłatę kredytów w trakcie procesu frankowego

Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty. Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa […]

Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty.

Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa również terminy spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Tym samym podjęcie samodzielnej decyzji o zaprzestaniu spłacania kredytu może skutkować m.in. wypowiedzeniem umowy przez bank czy też wpisaniem kredytobiorcy do rejestru osób zadłużonych.

Postanowienie o zabezpieczeniu

Wyjątkiem o przedstawionej wyżej sytuacji jest uzyskanie przed rozpoczęciem procesu lub w jego toku postanowienia, w którym sąd udziela zabezpieczenia przysługujących kredytobiorcy roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Takie zabezpieczenie pozwala na zaprzestanie spłat obaw o negatywne konsekwencje czy niepożądane działania banku.

Podkreślić jednak należy, że nie każdy Sąd i nie w każdej sytuacji udziela takiego zabezpieczenia. Dlatego też prawnicy Kancelarii SENEKA dokonując analizy umowy kredytowej danego kredytobiorcy każdorazowo weryfikują czy istnieją podstawy do zawieszenia spłaty kredytu.

Najważniejsze – spłacony kapitał

Doświadczenie pokazuje, że jedną z przesłanek która brana jest pod  uwagę przez sądy orzekające w sprawach frankowych jest to, czy kredytobiorca w ramach spłaty kredytu spłacił już kapitał udostępniony mu przez bank. Jeżeli nie, najprawdopodobniej zabezpieczenie nie zostanie udzielone.

Przykład: Kredytobiorca wziął w 2005 r. 200 tys. kredytu. Przez lata zapłacił na rzecz banku kwotę 250 tys. zł na którą składają się: kwota kapitału, odsetki, prowizje, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Kredytobiorca z powyższego przykładu jak najbardziej może starać się o zabezpieczenie, gdyż przez lata zapłacił na rzecz banku więcej, niż od banku dostał w ramach zawartej umowy.

Podsumowując, o ile w trakcie trwania procesu kredytobiorca powinien nadal spłacać kredyt, to istnieje możliwość zawieszenia jego spłaty na czas trwania procesu. Wymaga to jednak gruntownej analizy indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy. Prawnicy Kancelarii SENEKA dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów z bankami i instytucjami finansowymi z sukcesami prowadzą spory frankowe, w tym również sprawy, w których udzielono zabezpieczenia i zawieszono spłatę kredytu na czas trwania procesu.

 

Facebook
Facebook
Twitter