UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Dane o inwigilacji mogą być wskazówką dla terrorystów – orzeczenie WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r.  (sygn. II SA/Wa 80/17) oddalił skargę wniesioną przez Fundację Panoptykon w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie udzielenie informacji, kiedy i ile razy stosowano w ostatnim roku inwigilację osób podejrzanych […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r.  (sygn. II SA/Wa 80/17) oddalił skargę wniesioną przez Fundację Panoptykon w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie udzielenie informacji, kiedy i ile razy stosowano w ostatnim roku inwigilację osób podejrzanych o terroryzm, była jest słuszna ze względu na interes państwa, a zwłaszcza bezpieczeństwo publiczne.

Sąd stwierdził, że ABW miało prawo nadać klauzulę tajności sprawozdaniu z wykonanych czynności. Uzasadniając wyrok sędzia sprawozdawcza wskazała, że działania antyterrorystyczne są informacją zastrzeżoną, a ich ujawnienie – nawet dla celów statystycznych –  może zagrażać powszechnemu bezpieczeństwu.

Źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl Stan na: 23.08.2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter