UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Dni robocze muszą być ściśle sprecyzowane w uchwale, aby pobierać opłatę za parkowanie – wyrok WSA w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (III SA/Kr 155/17) uznał, że w uchwale rady miasta ustalającej opłaty za parkowanie muszą być precyzyjnie określone dni, za które opłata będzie należna. Określone dni robocze to dni sprecyzowane, wiadome i pewne. Ponadto Sąd przypomniał, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo […]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (III SA/Kr 155/17) uznał, że w uchwale rady miasta ustalającej opłaty za parkowanie muszą być precyzyjnie określone dni, za które opłata będzie należna. Określone dni robocze to dni sprecyzowane, wiadome i pewne. Ponadto Sąd przypomniał, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu przepisów k.p.a. Tym samym nie jest dniem roboczym i nie można pobierać za nią opłat w tym dniu.

Źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl; Stan na 08.08.2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter