UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Jak uniknąć zapłaty zachowku?

Umowa dożywocia w zamian za opiekę nad spadkodawcą. Niezmiernie często jeden ze spadkobierców zamieszkuje ze spadkodawcą w jego mieszkaniu lub domu, zaś pozostali spadkobiercy utrzymują z nim zaledwie sporadyczny kontakt. Przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości na rzecz spadkodawcy zamieszkującego wspólnie ze spadkobiercą rodzi konieczność zapłaty zachowku na rzecz pozostałych spadkobierców. Można tego uniknąć zawierając […]

  • Umowa dożywocia w zamian za opiekę nad spadkodawcą.

Niezmiernie często jeden ze spadkobierców zamieszkuje ze spadkodawcą w jego mieszkaniu lub domu, zaś pozostali spadkobiercy utrzymują z nim zaledwie sporadyczny kontakt. Przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości na rzecz spadkodawcy zamieszkującego wspólnie ze spadkobiercą rodzi konieczność zapłaty zachowku na rzecz pozostałych spadkobierców. Można tego uniknąć zawierając umowę dożywocia, w której to właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia jej własności na rzecz drugiej strony w zamian za dożywotnie utrzymanie, co w praktyce i tak zwykle ma miejsce.

  • Upłynięcie okresu 10 lat od dnia zawarcia umowy darowizny do dnia otwarcia spadku (WAŻNE: Powyższy zarzut może podnieść osoba niebędąca spadkobiercą.)
  • Wydziedziczenie.

Wydziedziczenia może dokonać spadkodawca w treści testamentu. Nie może ono być jednak stosowane wedle jego dowolnego uznania, a jedynie w ściśle określonych przypadkach.

  • Niegodność dziedziczenia.

Pociąga za sobą utratę prawa do zachowku. Ściśle określone negatywne zachowanie spadkobiercy przeciwko spadkodawcy (np. dopuszczenie się niektórych rodzajów przestępstw przeciwko spadkodawcy) może stanowić podstawę do uznania go przez sąd za niegodnego dziedziczenia.

  • Zrzeczenie się dziedziczenia.

Wskutek zawarcia za życia spadkodawcy umowy ze spadkobiercą, traci on prawo do zachowku.

  • Przedawnienie powództwa o zachowek.

Roszczenie o zachowek również może ulec przedawnieniu. Wówczas należy podnieść zarzut przedawnienia przed sądem celem uniknięcia jego zapłaty.

Powyżej przedstawiono jedynie kilka przykładowych sposobów uniknięcia płacenia zachowku. Tego rodzaju sprawy z uwagi na częste skomplikowanie wymagają niezbędnej pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz skutecznie, bez negatywnych konsekwencji, a zwłaszcza zgodnie z prawem uniknąć płacenia zachowku, skontaktuj się z Kancelarią Prawną “Seneka”.

Facebook
Facebook
Twitter