UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kancelaria Prawna Seneka Frankowicze na fali – Podsumowanie 2021 r.

Rok 2022 będzie rokiem obfitującym w dobre wiadomości dla klientów Kancelarii, którzy wciąż czekają na uwolnienie się od kredytu frankowego. Kończący się rok 2021, był kolejnym przełomowym dla osób posiadających umowę kredytu denominowanego bądź indeksowanego. Liczne orzeczenia zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego pozwalają na stwierdzenie, że przyszły rok nie przyniesie zmian w linii […]

Rok 2022 będzie rokiem obfitującym w dobre wiadomości dla klientów Kancelarii, którzy wciąż czekają na uwolnienie się od kredytu frankowego.

Kończący się rok 2021, był kolejnym przełomowym dla osób posiadających umowę kredytu denominowanego bądź indeksowanego. Liczne orzeczenia zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego pozwalają na stwierdzenie, że przyszły rok nie przyniesie zmian w linii orzeczniczej, lecz doprowadzi do ostatecznego utrwalenia korzystnego dla kredytobiorców stanowiska przyjmowanego przez Sądy.

Statystycznie najczęstszym rozstrzygnięciem procesu frankowego jest unieważnienie umowy kredytu. Jest to niewątpliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie dla kredytobiorców, które pozwala ostatecznie uwolnić się od kredytu. Drugą możliwością, na którą powołują się sądy jest tzw. Odfrankowienie kredytu, tj. jego przeliczenie do PLN z zachowaniem korzystnego oprocentowania, charakterystycznego dla kredytów CHF.

Co prawda brak jest oficjalnych statystyk obrazujących dokładnie ilość wyroków w tego typu sprawach lecz w przybliżeniu można powiedzieć, że w 2021 roku zapadło około 3.000 korzystnych orzeczeń sądów I instancji, oraz przeszło 400 wyroków sądów apelacyjnych. Dla porównania wyroków korzystnych dla banków w sądzie I instancji zapadło jedynie około 100. Co za tym idzie, ponad 96% spraw sądowych w tym roku zakończyło się po myśli Frankowiczów. Co istotne, ponad 70% wyroków ustalało nieważność umowy kredytowej i liczba ta systematycznie rośnie po korzystnych uchwałach Sądu Najwyższego z lutego i maja tego roku.

Udział w tych statystykach mieli również klienci Kancelarii Prawnej SENEKA. W 2021 r. udało nam się wywalczyć tylko korzystne dla Frankowiczów orzeczenia m.in. przed:

– Sądem Okręgowym w Gdańsku

– Sądem Okręgowym w Olsztynie

– Sądem Okręgowym w Słupsku

– Sądem Okręgowym w Szczecinie

– Sadem Okręgowym w Koszalinie

– Sadem Okręgowym w Warszawie

Kolejne sprawy czekają na ostateczne rozstrzygnięcie.

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, nie sposób uciec od pytania, co czeka Frankowiczów w roku następnym. Rok ten, w zapatrywaniach prawników, stanowić będzie kontynuację i umocnienie korzystnej sytuacji procesowej kredytobiorców w sporach z bankami. Potencjalna ilość korzystnych wyroków jest przy tym znacznie wyższa niż w roku 2021 r. Na chwilę obecną bowiem na wyrok czeka jeszcze około 60.000 spraw. Nic nie wskazuje na to, by linia orzecznicza miała się odwrócić na niekorzyść Frankowiczów.

 

Facebook
Facebook
Twitter