UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kredyt frankowy – w czym Kancelaria Seneka może pomoc Frankowiczom?

W 2020 r. ponad 90% spraw, których przedmiotem był kredyt frankowy zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla kredytobiorców. Może to skutkować wnioskiem, że sprawy te należą do kategorii spraw łatwych bądź nawet oczywistych. Nic bardziej mylnego – uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego wymaga gruntownej analizy, oceny spełnienia przesłanek ustawowych. W związku z tym, sporządzenie pozwu zawierającego przekonywującą […]

W 2020 r. ponad 90% spraw, których przedmiotem był kredyt frankowy zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla kredytobiorców. Może to skutkować wnioskiem, że sprawy te należą do kategorii spraw łatwych bądź nawet oczywistych. Nic bardziej mylnego – uzyskanie korzystnego orzeczenia sądowego wymaga gruntownej analizy, oceny spełnienia przesłanek ustawowych. W związku z tym, sporządzenie pozwu zawierającego przekonywującą dla Sądu argumentację, a następnie jej obronę najlepiej powierzyć profesjonalistom.

Po pierwsze – analiza umowy

Wbrew mylnym medialnym sygnałom, nie każda umowa, która odwołuje się do kursu franka szwajcarskiego może zostać skutecznie podważona przed sądem. Przede wszystkim dlatego, tak istotna jest jej gruntowna analiza. Znaczenie odgrywają bowiem nie tylko zapisy dotyczące przeliczenia kapitału do waluty obcej. Przede wszystkim, ważne są okoliczności takie jak: data zawarcia umowy, podmiot z którym umowa ta była zawarta, jak i okoliczności faktyczne towarzyszące podpisaniu umowy. Prawnicy z Kancelarii Prawnej Seneka w ramach bezpłatnej analizy zweryfikują, czy dany kredyt frankowy może być skutecznie zakwestionowany przed sądem. Z pewnością pozwoli to na sprawne przeprowadzeni sprawy i zwiększy szanse na sukces.

Kolejny krok – sporządzenie pozwu

Sporządzając pozew w sprawie frankowej, nie wystarczy wskazać, że kwestionujemy dany paragraf czy ustęp umowy o kredyt frankowy. Sukces przed sądem niejednokrotnie zależy od umiejętności argumentacji i polemiki z twierdzeniami banku oraz skutecznego wykazania, że zapisy umowne naruszają prawo. Wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych,  w tym również przeciwko bankom i instytucjom finansowym sprawia, że prawnicy z Kancelarii Seneka są w stanie dobrać prawidłowa linię argumentacji i przedstawić ją w sposób przekonywujący.

Z Frankowiczem aż do końca

Reprezentowanie interesów kredytobiorcy podczas rozprawy, sporządzanie pism procesowych oraz polemika ze stanowiskiem pełnomocników banku to żmudny i czasochłonny proces, wymagający wszechstronnej wiedzy i doświadczenia. Powierzając prowadzenie sprawy Prawnikom kancelarii Frankowicze zyskują pewność, że w trakcie procesu ich interesy będą reprezentowane przez profesjonalistów, którzy zrobią wszystko, by wywalczyć dla klienta korzystne rozstrzygnięcie.

Facebook
Facebook
Twitter