UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kto to jest syndyk i jaka jest jego rola w postępowaniu upadłościowym

W upadłości konsumenckiej, syndyk jest gospodarzem postępowania na etapie od ogłoszenia upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli. W uproszczonym postępowaniu konsumenckim rola sądu jest ograniczona i to syndyk wysuwa się na pierwszy plan. Zarówno syndykowi, jak i upadłemu zależy na zakończeniu postępowania, a upadłemu szczególnie, ze skutkiem w postaci umorzenia długów. Syndyk odgrywa kluczową rolę w […]

W upadłości konsumenckiej, syndyk jest gospodarzem postępowania na etapie od ogłoszenia upadłości konsumenckiej do ustalenia planu spłaty wierzycieli. W uproszczonym postępowaniu konsumenckim rola sądu jest ograniczona i to syndyk wysuwa się na pierwszy plan.

Zarówno syndykowi, jak i upadłemu zależy na zakończeniu postępowania, a upadłemu szczególnie, ze skutkiem w postaci umorzenia długów. Syndyk odgrywa kluczową rolę w postępowaniu, dlatego w interesie upadłego jest pozostawanie z nim w dobrych stosunkach. Syndyk nie jest komornikiem, choć posiada część uprawnień komorniczych.

 

Czym zajmuje się syndyk po ogłoszeniu upadłości?

– zawiadamia wierzycieli o ogłoszeniu upadłości,

– zarządza majątkiem upadłego,

– spienięża majątek upadłego,

– przyjmuje zgłoszenia wierzytelności od wierzycieli upadłego,

– przygotowuje plan spłaty wierzycieli,

– pozostaje w kontakcie z sądem;

Jakie obowiązki ma upadły względem syndyka?

– musi wydać cały posiadany majątek oraz przekazać informacje wymagane przez syndyka,

– musi informować syndyka o zmianie adresu, pracy, wysokości kosztów utrzymania

– nie może zatajać majątku oraz informacji dotyczących sytuacji osobisto-majątkowej

Syndyk ma bardzo ważną rolę w postępowaniu ponieważ ocenia, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności z własnej winy lub na skutek rażącego niedbalstwa. Ocenia rzetelność upadłego i jego moralność płatniczą. Syndyk opiniuje różne wniosku upadłego w trakcie trwania postępowania – np. dotyczące wyłączenia z masy części wynagrodzenia albo składników majątku upadłego.

Syndyk w szczególnie uzasadnionych przypadkach może złożyć do sądu wniosek o umorzenie postępowania i przekreślić szanse na oddłużenie.

Jak przebiega kontakt z syndykiem? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Niektórzy syndycy preferują kontakt osobisty, inni ograniczają się do kontaktów telefonicznych lub mailowych.

Z punktu widzenia upadłego ważne jest, aby nie zatajać niczego przed syndykiem i wykonywać jego polecenia. Syndyk ma obowiązek pouczyć upadłego o jego prawach i obowiązkach oraz wesprzeć w wykonywaniu nakładanych zobowiązań.

Facebook
Facebook
Twitter