UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Możliwość potrącenia wzajemnych roszczeń w sprawach frankowych przeciwko Getin Bank. Po nieważności warto walczyć do końca. Odfrankowienie daje możliwość potrącenia.

Dnia 30 września 2022 r. rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Przyczyną wszczęcia tego procesu była oczywiście zła sytuacja finansowa banku. Z perspektywy czasu największe, negatywne konsekwencje tego postępowania poniosą jednak frankowicze GNB. Ale czy kredytobiorcy GNB mają szanse na korzystne rozliczenie wzajemnych zobowiązań? Odpowiadamy w poniższym artykule. Po nieważności […]

Dnia 30 września 2022 r. rozpoczął się proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Przyczyną wszczęcia tego procesu była oczywiście zła sytuacja finansowa banku. Z perspektywy czasu największe, negatywne konsekwencje tego postępowania poniosą jednak frankowicze GNB. Ale czy kredytobiorcy GNB mają szanse na korzystne rozliczenie wzajemnych zobowiązań? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Po nieważności warto walczyć do końca

Nie da się ukryć, że szczególnie poszkodowani są Ci frankowicze, którzy w toku wykonania umowy wpłacili do banku więcej, aniżeli z banku otrzymali. W przypadku unieważnienia umowy przez Sąd kwota nadpłaty powinna być przez Bank zwrócona dobrowolnie lub wyegzekwowana przez komornika. Niestety, przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym zakazują wszczynania postępowania egzekucyjnego przeciwko podmiotom w przymusowej restrukturyzacji. Ciężko natomiast zakładać, że bank dobrowolnie wywiąże się z zapadłego wyroku. Nie oznacza to natomiast, że pieniądze te przepadły bezpowrotnie.

Obserwując sytuację GNB można założyć, że prędzej czy później rozpocznie się proces upadłości banku, co otworzy frankowiczom dodatkową możliwość egzekwowania należności. W toku postepowania upadłościowego, wierzyciel może bowiem zgłosić wierzytelności, które przysługują mu względem banku i oczekiwać ich zaspokojenia w toku postępowania upadłościowego. Oznacza to, że frankowicze, którzy mają zasądzoną od GNB kwotę nadpłaty z tytułu kredytu mogą liczyć na to, że odzyskają (przynajmniej część pieniędzy) w późniejszym okresie czasu.

Odfrankowienie daje możliwość potrącenia

            Kredytobiorcy, których kredyt został odfrankowiony (tzn. umowa dalej obowiązuje, ale bez odwołania do CHF) muszą co prawda dalej spłacać kredyt, ale na znacznie korzystniejszych zasadach, czyli jako kredyt złotówkowy, ale oprocentowany jak kredyt frankowy. Dodatkowo w toku procesu Sąd zasądza na rzecz frankowicza nadpłatę, wynikającą z tego, że przez lata kredytobiorca spłacał więcej, niż spłacałby, gdyby umowa była zgodna z prawem. Nadpłata ta wynosi około 30-40% wszystkich dotychczasowych spłat.

O ile nie można jej wyegzekwować przez komornika, to nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć GNB oświadczenie o potrąceniu i zaliczenie tej nadpłaty na poczet wcześniejszej spłaty kapitału kredytu pozostałego do spłaty. W takiej sytuacji może dojść do całkowitego zamknięcia kredytu bądź do znacznego obniżenia, już niskiej, raty kredytu.

W przypadku kredytobiorców GNB niezwykle istotna jest analiza konkretnej sytuacji danego kredytobiorcy. Może się bowiem okazać, że bardziej korzystnym jest wniesienie roszczenia o odfrankowienie umowy, niż walka o jej unieważnienie. Dlatego też Prawnicy Kancelarii SENEKA każdorazowo dokładnie analizują skutki, jakie niesie za sobą proces frankowy w indywidualnej sytuacji każdego klienta. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu dokonania darmowej analizy umowy kredytu frankowego.

Facebook
Facebook
Twitter