UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

„NABICI WE FRANKI” czy ,,NABICI W UGODĘ” ?

Pozew czy ugoda? Co jest bardziej opłacalne ? Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla „frankowiczów”, w większości skutkujących  unieważnieniem umowy kredytu, zmusiła banki do wyjścia z masowymi propozycjami zawarcia ugody. Propozycje te są przedstawiane jako niezwykle korzystne. Czy takie są w rzeczywistości ? Poniższy artykuł da obraz rzeczywistych „korzyści” z zawarcia ugody oraz realnych zysków będących […]

Pozew czy ugoda? Co jest bardziej opłacalne ?

Rosnąca liczba wyroków korzystnych dla „frankowiczów”, w większości skutkujących  unieważnieniem umowy kredytu, zmusiła banki do wyjścia z masowymi propozycjami zawarcia ugody. Propozycje te są przedstawiane jako niezwykle korzystne.

Czy takie są w rzeczywistości ?

Poniższy artykuł da obraz rzeczywistych „korzyści” z zawarcia ugody oraz realnych zysków będących skutkiem wyroku sądu. Przykład poniżej jest wyliczeniem przygotowanym w oparciu o stan faktyczny jednego z naszych klientów:

a) Kredyt zaciągnięty w mBanku w 2006 roku

b) Okres kredytowania 30 lat

c) Wysokość kredytu 300.000 zł.

 

W skrócie:

UGODA:       CAŁKOWITA KWOTA SPŁATY KREDYTU = 652.000 ZŁ

SĄDOWNE UNIEWAŻNIENIE UMOWY:

                     CAŁKOWITA SPŁATY KREDYTU = 300.000 ZŁ + ZWROT OD BANKU OK.10.000 ZŁ +ODSETKI 37.200 ZŁ ROCZNIE

 

Ugoda – ILE SPŁACIMY?

Mimo spłaty około 310.000 zł przez 17 lat, według banku zadłużenie kredytobiorcy na dzień 9.01.2023 wynosi ponad 64.000 CHF czyli ponad 300.000. zł. Przy takim założeniu Bank proponuje ugodę w ramach której:

a) Kwota zadłużenia zostaje pomniejszona do kwoty około 240.000 zł (umorzenie około 60.000 zł). Pozostała kwota spłacana będzie przez kolejne 13 lat;

b) Spłata odbywać się będzie ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6,41% i ratą około 2.200 zł miesięcznie;

c) Przez zawarcie ugody kredytobiorca zrzeknie się możliwości dochodzenia wszelkich swoich praw przed Sądem;

d) Bank nie zrezygnuje z prawa do żądania od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału;

e) Przez cały czas spłaty kredytu nieruchomość będzie nadal obciążona hipoteką;

Przy założeniu, że oprocentowanie utrzyma się na podobnym poziomie, całkowity koszt zaciągniętego kredytu wynosić będzie:

a) Do czasu zawarcia ugody – ok. 300.000 zł

b) Po ugodzie kolejne 352.000 zł, kapitał (240.000 zł) i odsetki (112.000 zł)

RAZEM: W ramach ugody kredytobiorca spłaci  652.000 zł

W przypadku zawarcia ugody jedyną wymierną korzyścią jest kwota zmniejszenia zadłużenia o 60.000 zł. Największą wadą jest to, że od daty zawarcia ugody oprocentowanie  i rata kredytu będą wyższe niż przed jej zawarciem.

 

Nieważność umowy = DARMOWY KREDYT Z „LOKATĄ”!!!

W przypadku ustalenia przez Sąd nieważności umowy kredytu dla kredytobiorcy konsekwencje są następujące:

  1. Nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu, zadłużenie spada do 0 zaraz po uprawomocnieniu się wyroku;
  2. Z Bankiem należy rozliczyć się 1:1, tj. bank ma prawo wyłącznie do kwoty faktycznie wypłaconej tj. 300.000 zł.
  3. kredytobiorca zwraca bankowi pożyczone pieniądze bez odsetek, prowizji i innych opłat;
  4. Możliwe jest wykreślenie hipotek

 

Biorąc pod uwagę to, że w przytoczonym przykładzie kredytobiorca uiścił przez lata na rzecz banku 310.000 zł, Bank będzie obowiązany zwrócić 10.000 zł. Dodatkowo w imieniu naszych klientów występujemy również o odsetki za opóźnienie liczone za okres całego procesu, które wynoszą obecnie 12% w skali roku. Liczone od kwoty 310.000 zł stanowią zatem dodatkową korzyść kredytobiorcy w wysokości 37.200 zł rocznie. Takiej lokaty nie można założyć w żadnym banku;)

 

Podsumowanie

Analizując liczne oferty „ugodowe” przedstawiane naszym klientom dochodzimy do wniosku, że, mimo wciąż rosnącej fali niekorzystnych wyroków, BANKI STARAJĄ SIĘ DRUGI RAZ ZAROBIĆ NA „FRANKOWICZACH”. W tym kontekście wystąpienie z pozwem o ustalenie nieważności umowy, z ekonomicznego punktu widzenia, jest dla kredytobiorcy znacznie korzystniejsze. Nie tylko bowiem skutkuje tym, że kredyt jest faktycznie „darmowy”, ale pozwala również na odzyskanie wszystkich kwot nadpłaconych ponad kwotę udzielonego kredytu. Swego rodzaju PREMIĄ są odsetki zasądzone przez sąd. AKTUALNIE 12% W STOSUNKU ROCZNYM.

Facebook
Facebook
Twitter