UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nieważność czy odfrankowienie – do kogo należy wybór roszczenia w sprawie frankowej

W związku z coraz większą liczbą pozwów, kierowanych przez kredytobiorców posiadających kredyty denominowane bądź indeksowane, klienci Kancelarii SENEKA coraz częściej pytają: czy mogę wybrać, czy chcę unieważnić umowę, czy też ją odfrankowić? Wybór należy do Ciebie W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z podstawową zasadą procesu cywilnego to zadaniem Powoda jest sprecyzowanie żądania, a […]

W związku z coraz większą liczbą pozwów, kierowanych przez kredytobiorców posiadających kredyty denominowane bądź indeksowane, klienci Kancelarii SENEKA coraz częściej pytają: czy mogę wybrać, czy chcę unieważnić umowę, czy też ją odfrankowić?

Wybór należy do Ciebie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z podstawową zasadą procesu cywilnego to zadaniem Powoda jest sprecyzowanie żądania, a więc wskazanie Sądowi czego konkretnie domaga się od strony przeciwnej. Dlatego też istotnym jest by już na etapie sporządzania pozwu, kredytobiorca wiedział czy chce walczyć o nieważność, czy też o pozostawienie umowy w obrocie, ale na zmienionych, dużo korzystniejszych warunkach.

Na prymat decyzji kredytobiorcy wskazują również wielokrotnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z utartą linią orzecznicza TSUE, konsument ma prawo wskazać, że nieważność umowy jest dla niego niekorzystna, w związku z czym wnosi o utrzymanie umowy „przy życiu”.

Odfrankowienie „na wszelki wypadek”

W praktyce Kancelarii SENEKA utarło się, że w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów naszych klientów kierujemy do Sądu dwa roszczenia – roszczenie główne i alternatywne. Po konsultacji z klientem podejmujemy decyzję, czy na pierwszym miejscu postawić nieważność umowy, czy też odfrankowienie. Roszczenie alternatywne kierowane jest do Sądu na wypadek gdyby Sąd uznał – z jakichkolwiek przyczyn – że roszczenie główne jest nieuzasadnione. Tym samym kierujemy do Sądu niejako dwa pozwy w jednym, dzięki czemu zwiększamy szanse naszych Klientów na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Przede wszystkim analiza

Wybór roszczenia głównego a więc decyzja, czy w pierwszej kolejności wnosimy o to by umowę unieważnić, czy tez utrzymać w mocy jest łatwa jedynie na pierwszy rzut oka. O ile nieważność umowy w sensie czysto ekonomicznym jest zawsze bardziej opłacalna, to podjęcie ostatecznej decyzji wymaga wszechstronnej analizy sytuacji Klienta. Analiza ta oparta jest głównie o historię dotychczasowych spłąt z tytułu umowy kredytu, ale wziąć pod uwagę należy również m.in.  aktualną wysokość zadłużenia, czy też indywidulaną sytuację faktyczną danego kredytobiorcy.

Dlatego też, prawnicy Kancelarii SENEKA każdorazowo, na podstawie otrzymanie od Klienta dokumentacji, jak również rozmowy z samym kredytobiorcą rekomendują rozwiązanie, które jest zgodne z długoterminowym interesem ekonomicznym Klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu tego typu spraw już na pierwszym spotkaniu z Klientem jesteśmy w stanie dokonać fachowej i rzetelnej analizy umowy oraz interesów kredytobiorcy.

 

 

Facebook
Facebook
Twitter