UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowe zasady autoryzacji wypowiedzi – nowelizacja Prawa prasowego

12 grudnia br. weszły w życie przepisy określające zasady autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Nowe przepisy określają termin, w jakim powinno to nastąpić, jak i konsekwencje braku dokonania autoryzacji.   Autoryzacja wypowiedzi powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Przepisy przewidują również karę […]

12 grudnia br. weszły w życie przepisy określające zasady autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Nowe przepisy określają termin, w jakim powinno to nastąpić, jak i konsekwencje braku dokonania autoryzacji.   Autoryzacja wypowiedzi powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Przepisy przewidują również karę grzywny w przypadku publikacji wypowiedzi bez możliwości poddania jej autoryzacji.

http://www.rp.pl/Prawo-prasowe/312119934-Autoryzacja-wypowiedzi-dla-prasy-w-szesc-godzin—zmiany-w-prawie-prasowym.html

Źródło: RP.pl Stan na: 13.12.2017

Facebook
Facebook
Twitter