UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowe zasady transportu odpadów

Pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów muszą posiadać odpowiednie oznaczenia, a transportowanym odpadom musi towarzyszyć dokumentacja. To niektóre ze zmian, które obowiązują od 2018 roku. Rozporządzenie z 7.10.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które weszło w życie 24.01.2018 roku, określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, […]

Pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów muszą posiadać odpowiednie oznaczenia, a transportowanym odpadom musi towarzyszyć dokumentacja. To niektóre ze zmian, które obowiązują od 2018 roku.

Rozporządzenie z 7.10.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które weszło w życie 24.01.2018 roku, określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.
Ważne!
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne – te podlegają przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych , tzw. przepisom ADR.

 

http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-24-stycznia-nowe-zasady-transportu-odpadow

Facebook
Facebook
Twitter