UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami korzystna dla użytkowników wieczystych

  Od 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy. Obecne przepisy nie dają możliwości przedłużenia umowy w przypadku, gdy użytkownik […]

 

Od 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy.

Obecne przepisy nie dają możliwości przedłużenia umowy w przypadku, gdy użytkownik wieczysty nie złożył stosownego wniosku o jej przedłużenie. Ważną zmianą jest również jednoznaczne określenie, że z chwilą zrzeczenia się prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości prawo to wygasa.

Źródło: lex.pl Stan na 07.08.2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter