UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

OBNIŻENIE ALIMENTÓW

Rodzice mają obowiązek do wychowywania dziecka, dbania o jego dobro, a także do dostarczenia środków utrzymania. W przypadku, gdy rodzice żyją ze sobą w zgodzie, zazwyczaj potrafią porozumieć się w kwestiach finanasowych związanych z opieką nad dzieckiem. Problem często pojawia się, gdy związek rodziców rozpada się, a sprawy związane z łożeniem na utrzymanie potomstwa pozostają […]

Rodzice mają obowiązek do wychowywania dziecka, dbania o jego dobro, a także do dostarczenia środków utrzymania. W przypadku, gdy rodzice żyją ze sobą w zgodzie, zazwyczaj potrafią porozumieć się w kwestiach finanasowych związanych z opieką nad dzieckiem. Problem często pojawia się, gdy związek rodziców rozpada się, a sprawy związane z łożeniem na utrzymanie potomstwa pozostają nieuregulowane. 

– KIEDY MOŻNA WYSTĄPIĆ  O ALIMENTY?

Jeżeli jeden z rodziców zaniedbuje swój obowiązek dotyczący utrzymania dzieci, drugi rodzic może wystąpić do sądu z pozwem o alimenty. W piśmie należy wskazać wysokość świadczenia oraz termin, w którym środki mają byc przekazywane. Dołączamy także wszelkie dowody na przykład faktury, rachunki, paragony, które potwierdzą rzeczywiste potrzeby dziecka. Ważne jest także dostarczenie dowodów, na okoliczność możliwości zarobkowych drugiego rodzica. Sąd zasądzi odpowiednia kwotę mając na względzie usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. 

– ZAPRZESTANIE PŁACENIA ALIMENTÓW

Mając prawomocnie zasądząne alimenty nie można dobrowolnie zaprzestać ich płacenia. Nawet jeżeli sytuacja majątkowa rodzica zobowiązanego ulegnie zmianie. W takim przypadku sprawa może zostać skierowana do komonika o ściągnięcie należności tytyłem niezapłaconych aliemntów. Jeżeli możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego uległy istotnemu zmniejszeniu, rodzic może wystąpić do sądu o obniżenie alimentów. Sąd w trakcie postępowania będzie badał przyczynę uzasadniającą ewentualne obniżenie alimentów. Zmiana sytuacji stron powinna być istotna i trwała, a wszelkie okoliczości należycie udowodnione. Sąd nie uwierzy rodzicowi na słowo.  Sprawy przed Sądem potrafią trwać miesiącami, a przez ten czas alimenty powinny być płatne w ustalonej wcześniej wysokości. Aby temu zapobiec warto wnieść o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu. 

Facebook
Facebook
Twitter