UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od 2020 r. upadłość konsumencka stała się szansą dla każdego na wyjście z długów. Także dla firm.

Przedsiębiorca także będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką.Aktualnie ogłoszenie upadłości jest znacznie łatwiejsze. Wyraźnie oddzielony został etap sądowy, w którym Sąd rozpatrujący wniosek nie będzie sprawdzał, czy wskazane w nim długi powstały z winy dłużnika (lub w wyniku rażącego niedbalstwa). Rozpoznanie wniosku ograniczone będzie do sprawdzenia, czy dłużnik stał się niewypłacalny. Oznacza to, że szanse wielu […]

Przedsiębiorca także będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką.Aktualnie ogłoszenie upadłości jest znacznie łatwiejsze. Wyraźnie oddzielony został etap sądowy, w którym Sąd rozpatrujący wniosek nie będzie sprawdzał, czy wskazane w nim długi powstały z winy dłużnika (lub w wyniku rażącego niedbalstwa). Rozpoznanie wniosku ograniczone będzie do sprawdzenia, czy dłużnik stał się niewypłacalny. Oznacza to, że szanse wielu dłużników, którzy obawiali się oddalenia wniosku, nie zostaną przekreślone.

 

  • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Uzyskanie dokumentacji i informacji do wniosku
  • Analiza sytuacji dłużnika i szans na oddłużenie
  • Umorzenie długów upadłego w całości lub części
  • Upadłość konsumencka małżonków
  • Umorzenie spraw komorniczych
  • Plan spłat wierzycieli dostosowany do możliwości upadłego
  • Przygotowana likwidacja
  • Przejrzyste zasady rozliczenia

 

Co zmieni się po ogłoszeniu upadłości?

Koniec telefonów i wizyt windykatorów
Z chwilą ogłoszenia upadłości osoby zadłużone odzyskają spokój. Wszystkimi długami od tej chwili będzie zarządzał syndyk i to do niego muszą zwrócić się wierzyciele. Po ogłoszeniu upadłości, zanim ukaże się informacja o ogłoszeniu upadłości w urzędowym monitorze, warto poinformować wierzycieli o tym, że upadłość została ogłoszona.

Umorzenie spraw komorniczych
Po ogłoszeniu upadłości komornik ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne. Znikną zajęcia komornicze i blokada konta. Nie oznacza to jednak, że dłużnik może dowolnie dysponować swoim majątkiem. Majątkiem osoby będzie zarządzał syndyk. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mogą również wszczynać nowych postępowań komorniczych.

Koniec z lawiną odsetek
Długi, które zostaną zgłoszone w postępowaniu zostaną w części spłacone z mas upadłości, którą tworzy majątek dłużnika oraz kwoty miesięcznie przekazywane syndykowi. Masa upadłości nie pokryje jednak odsetek, które biegną ogłoszeniu upadłości. Dlatego dłużnik nie musi obawiać się dalszego wzrostu zadłużenia. Ma to znaczenie zwłaszcza przy bardzo wysokim zadłużeniu.

Sprzedaż majątku
Po ogłoszeniu upadłości dłużnik musi liczyć się z tym, że jego majątek: samochód, mieszkanie, działka, sprzęty zostaną sprzedane przez syndyka. Osoba upadła nie może samodzielnie zarządzać i rozporządzać (sprzedawać, darować, pożyczać) swoim majątkiem. Może jednak starać się o to, aby poszczególne składniki wyłączyć z masy upadłości i zachować je dla swojego użytku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości to najważniejsze pismo na drodze do oddłużenia. Właściwie i profesjonalnie pozwoli na szybkie rozpoznanie sprawy i umorzenie większości długów.

Facebook
Facebook
Twitter