UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Nieruchomości

Kupno lub zbycie nieruchomości wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu formalności oraz zweryfikowania licznych informacji, co absorbuje czas i pieniądze. Nieprawidłowe ustalenie stanu prawnego nieruchomości obarczone jest wysokim ryzykiem finansowym i niepowodzeniem całej planowanej, nierzadko przez lata, inwestycji. Wbrew powszechnemu poglądowi, większość działających na rynku pośredników nieruchomości zajmuje się wyłącznie poszukiwaniem osób chętnych do kupna danej działki, bez weryfikacji rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości oraz treści umowy sprzedaży.

Kancelaria SENEKA, skupiając doświadczonych prawników, oferuje kompleksową usługę w obrocie nieruchomościami Specjalizujemy się także w obsłudze małych i dużych wspólnot mieszkaniowych zarówno w postępowaniach skierowanych przeciwko członkom wspólnoty (współwłaścicielom) jak i obrony praw wspólnoty w sporze z podmiotami trzecimi.

W zakresie obrotu nieruchomości jako Kancelaria SENEKA oferujemy:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zarówno w przypadku chęci zbycia jak i nabycia danej nieruchomości (w tym na terenie Hiszpanii), obejmujące weryfikację pod względem prawnym nieruchomości, zawieraniem wedle życzenia Klienta w jego imieniu przedwstępnych i ostatecznych umów sprzedaży, organizowanie wizyt u notariusza oraz nadzór nad zawieranymi umowami;
 • przygotowanie do ustanowienia prawa dożywocia na nieruchomości;
 • weryfikację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla danej nieruchomości;
 • opracowanie właściwej formy zabezpieczenia transakcji nabycia nieruchomości i wskazanie optymalnej z uwzględnieniem życzeń Klienta;
 • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym w przedmiocie dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej nieruchomości;
 • doradztwo w przedmiocie podatkowych zagadnień przeniesienia własności nieruchomości.

W przedmiocie usług świadczonych dla wspólnot mieszkaniowych oferujemy:

 • pomoc w procedurze wyodrębniania samodzielnych lokali mieszkaniowych;
 • opracowywanie projektów statutów wspólnoty oraz odpowiednich uchwał;
 • bieżąca obsługa prawna wspólnoty, w tym w sprawach skierowanych przeciwko członkom wspólnoty/lokatorom, postępowania o eksmisję, przejęcie własności zadłużonego lokalu;
 • reprezentacja wspólnoty wobec podmiotów trzecich, w tym występowanie o przeniesienie na rzecz wspólnoty gruntów przyległych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomości.

Kancelaria prowadzi ponadto inne postępowania z szeroko pojętego zakresu nieruchomości, w szczególności:

 • ustanowienia służebności (przejazd, przechód oraz drogi koniecznej);
 • zasiedzenia nieruchomości.
Facebook
Facebook
Twitter