UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo administracyjne

Znakomita większość spraw załatwianych przed organami administracji toczy się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności wymagają tego wszelkie procedury związane z lokalizacją inwestycji budowlanych oraz innych postępowań towarzyszących procesowi budowy. W zespole Kancelarii znajdują się m.in. inwestorzy z zakresu nieruchomości, dydaktycy z katedry prawa administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz specjaliści z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego. W zakresie usług Kancelarii znajdują się wszelkie czynności związane ze stosowaniem prawa budowlanego.

  • lokalizacja inwestycji (budynki wielomieszkaniowe, usługowe i handlowe, w tym wielkopowierzchniowe, domy jednorodzinne);
  • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych;
  • prowadzenie postępowania planistycznego oraz warunków zabudowy nieruchomości;
  • uzgodnienia z organami nadzoru oraz gestorami sieci;
  • uzyskanie pozwolenia na budowę i użytkowanie;
  • scalenia i podziały działek;
  • postępowania ws. nałożenia opłat adiacenckich;
  • uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Facebook
Facebook
Twitter