UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Prawo karne

Naszym podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie Klientom ochrony ich praw i słusznych interesów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prawa karnego. Analiza materiału dowodowego wspólnie z Klientem pozwala na ustalenie najskuteczniejszej strategii działania, która zapewni najkorzystniejsze rozstrzygnięcie końcowe. Dzięki zdobytemu doświadczeniu znamy mechanizmy działania organów ścigania – Policji i Prokuratury, co w konsekwencji przekładania się na końcowy sukces.

W obszarze prawa karnego, w szczególności mieści się:

  • obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych w toku postępowania karnego oraz wykonawczego;
  • reprezentowanie przed sądem oraz na etapie postępowania przygotowawczego pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego i obrona ich praw;
  • reprezentowanie stron postępowania karnego w mediacji;
  • doradztwo w zakresie prawa karnego.
Facebook
Facebook
Twitter